Okolie

Liptovská Teplá

V obci Liptovská Teplá je vzácny gotický kostol, ale aj dva kaštiele. Zástavbou je už takmer spojená so susednou Bešeňovou, takže výrazným zdrojom príjmov v obci je aj cestovný ruch.

Obec Liptovská Teplá sa nachádza vo východnej časti okresu Ružomberok, od Ružomberka je vzdialená asi 10 km.

Najvýznamnejšou pamiatkou je rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba. Patrí medzi najstaršie sakrálne stavby na Liptove, postavený bol už v 13. storočí. V kostole sa zachovali vzácne gotické fresky. Obkolesený je ohradným múrom so vstupnou bránou. Zaujímavá je kostolná veža s cibuľovitou strechou. Pri kostole je budova fary zo 17. storočia.
Viac informácií o kostole sv. Filipa a Jakuba nájdete TU

Druhou najstaršou budovou v obci je dvojpodlažný kaštieľ Dvornikovičovcov. Budova však bohužiaľ chátra a bolo by ju treba zrenovovať. Verejnosti nie je prístupný, môžeme sa naň pozrieť len z priľahlej ulice.
Viac informácií o kaštieli Dvornikovičovcov nájdete TU

V miestnej časti Madočany, ktorá leží na sever od centra obce, sa nachádza ďalší dvojpodlažný kaštieľ. Je súkromným majetkom a verejnosti nie je prístupný, môžeme sa naň pozrieť len z priľahlej ulice. Vzadu za kaštieľom sú hospodárske budovy.
Viac informácií o kaštieli v Madočanoch nájdete TU

Cez Liptovskú Teplú prechádzajú aj červeno značené cyklotrasy, po ktorých sa možno vydať napríklad smerom do Ružomberka, do Bešeňovej či do Lúčok.

Z obce nevychádza žiadna značená turistická trasa, možné sú vychádzky po lúkach na severovýchod od dediny smerom na pahorok Dvoriská.

Liptovská Teplá patrí medzi najstaršie dediny v Liptove. Názov obce sa vyvinul zo slovanského názvu miestneho potoka. Slovanský pôvod potvrdzujú aj bohaté archeologické nálezy z veľkomoravského obdobia.

Na záver zopár štatistických údajov:
Prvá písomná zmienka: 1264
Počet obyvateľov: 1003 (r. 2020)
Nadmorská výška: 510 m
Erb obce tvorí červený štít, v ktorom sú na hrote zlatého, kolmo postaveného plamenného meča položené strieborné váhy so zlatými miskami.