Kam ísť

Kostol sv. Martina v Martinčeku

Rímskokatolícky gotický kostol sv. Martina v Martinčeku patrí medzi najstaršie stavebné pamiatky na Liptove.

Nachádza sa v obci Martinček, z centra Ružomberka je vzdušnou čiarou vzdialený asi 3 km. Situovaný je na vyvýšenom mieste na okraji obce, pod východným vrcholom kopca Mních. Spred kostola sa nám naskytne pekný výhľad na okolie. Od kostolíka smerom na juh môžeme vidieť ďalšiu vzácnu sakrálnu pamiatku – Kostol Všetkých svätých v Ludrovej – Kúte.

Kostol bol postavený v roku 1260 a je veľmi zaujímavý. Najvzácnejšie sú v ňom zachované nástenné maľby z 13. storočia. Tieto boli objavené len nedávno, pri reštaurátorskom prieskume v roku 1999. V priebehu rokov 2000 – 2002 boli nástenné maľby postupne odkryté a reštaurované v celom interiéri kostola. Tieto maľby patria k najstarším zachovaným nástenným maľbám na celom Slovensku. Môžeme na nich vidieť napríklad 12 postáv apoštolov, starozákonných kráľov Dávida a Šalamúna, žehnajúceho Krista a Pannu Máriu, sv. Martina na koni, cyklus Posledného súdu a mnohé ďalšie výjavy. Štýlovo ide o maľby so silným byzantským a talianskym vplyvom.

Na západnej stene za organom boli na stene odkryté novšie nápisy zo 16. storočia s nákresom jazdca na koni. Tieto sa dodnes nepodarilo rozlúštiť. Našej pozornosti by nemali uniknúť ani zachované pôvodné okná veže.

Podľa legiend postavili kostolík templári, ktorí mali mať na neďalekom vrchu Mních svoj kláštor. Známa je aj legenda o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť. Doterajší archeologický výskum na vrchu Mních však nepotvrdil prítomnosť templárov v tejto oblasti.

Kostol pôvodne slúžil obyvateľom Liskovej a Likavky, obec Martinček vznikla až po jeho postavení.

Pri kostolíku upúta našu pozornosť okolo 35 drevených striešok (tzv. dášky), ktoré si obyvatelia postavili na uskladňovanie zemiakov a zeleniny a využívajú sa dodnes. Dášky zakrývajú jamy hlboké až 5 metrov.

V katastri obce bolo v roku 1914 nájdených 14 bronzových mečov a ďalších predmetov z doby bronzovej.