Kam ísť

Kostol sv. Michala Archanjela v Liptovskom Michale

Rímskokatolícky kostol sv. Michala sa nachádza v obci Liptovský Michal, z centra Ružomberka je vzdialený asi 10 km.

Kostol, situovaný na návrší, patrí k najstarším zachovaným cirkevným stavbám v regióne Liptova, postavený bol v 13. storočí. Miesto, na ktorom stojí, bolo osídlené už v praveku.

Na hlavnom oltári sv. Michala Archanjela je dominantným obraz sv. Michala archanjela, ktorý namaľoval maliar Jozef Hanula, ktorý pochádzal z neďalekých Liptovských Sliačov. Archanjel Michal má oblečené biele rúcho, v ľavej ruke drží rozkývané váhy a v pravej ruke kríž a zväzok bleskov, ktorými zasiahol okrídleného diabla, ktorý leží pod jeho nohami. Vpravo dole je zobrazená otvorená papuľa so šľahajúcimi plameňmi, ktorá symbolizuje peklo. Pod obrazom je svätostánok, na ktorého dvierkach je reliéf ukrižovaného Ježiša Krista. Nad obrazom sa nachádza socha Panny Márie, ktorá je oblečená v striebornom rúchu a stojí na zemeguli s hadom. Na pozadí je svätožiara. Úplne na vrchu oltára je umiestnené súsošie Svätej Trojice.

Pri organe sa nachádzajú štyri kostolné zástavy s obrazmi od maliara Petra Michala Bohúňa. Môžeme na nich vidieť napríklad sv. Ladislava ako otvára prameň vody, lúčenie sv. Cyrila a Metoda, uhorského kráľa sv. Štefana či Pannu Máriu ako kráľovnú nebies.

Vzácna je aj žulovo – mramorová krstiteľnica. Na jej drieku môžeme vidieť reliéfne pozlátené mušle. Vnútorná časť misy je z lešteného čierneho mramoru. Na vrchole krstiteľnice je umiestnený latinský kríž.

Okrem toho sa v kostole nachádzajú aj obrazy apoštolov, sv. Jána Nepomuckého, kráľa Dávida či Árona. Zaujímavá je aj neskororenesančná murovaná kazateľnica.

V severnej sakristii sa zachovali dve úzke gotické okná. Na jej stene sa nachádza skrinka s maľbou Ježiša Krista.

Pri kostole stojí drevená zvonica zo 17. storočia, zakončená šindľovou strechou cibuľkovitého tvaru. V nej sa nachádza aj zvon z roku 1636. Je na ňom nápis: „Môj hlas je hlasom Krista, volám vás, vstúpte na posvätné miesto“. Ďalší vzácny zvon pochádza z 18. storočia. Je na ňom reliéf sv. Michala Archanjela v zbroji. V pravej ruke drží meč a v ľavej oválny štít. Pod nohami mu leží zabitý drak. Na zvone je nápis: „Pod ochranou sv. Michala Archanjela z Liptova“.

Je tu aj trojičný stĺp z 19. storočia. Je na ňom osadené súsošie Najsvätejšej Trojice. Pred vstupom do kostola je aj malá kaplnka Panny Márie. Areál kostola je ohraničený nízkym murovaným plotom s dreveným šindľom.

Zaujímavosťou je, že podľa sv. Michala, patróna kostola, je pomenovaná aj obec, v ktorej kostol stojí a dostal sa aj do obecného erbu.