Kam ísť

Kaštieľ v Madočanoch

Kaštieľ sa nachádza v obci Liptovská Teplá, v časti Madočany, z centra Ružomberka je vzdialený asi 11 km.

Dvojpodlažný klasicistický kaštieľ bol postavený v roku 1830. Vzadu za kaštieľom sa nachádzajú hospodárske budovy. Je súkromným majetkom a verejnosti nie je prístupný, môžeme sa naň pozrieť len z priľahlej ulice.

Madočany sa nachádzajú severne od samotnej Liptovskej Teplej, v smere na Lúčky. Zaujímavosťou je, že tu v 14. storočí žil známy faľšovateľ listín Ján Literát. Ten bol za svoje činy odsúdený na trest smrti a bol upálený v Liptovskej Mare.