Kam ísť

Pamätník černovských martýrov

Pamätník černovských martýrov pripomína tragické udalosti, ktoré sa odohrali v Černovej 27. októbra 1907.

Nachádza sa v ružomberskej mestskej časti Černová, asi 4 km od centra mesta, na miestnom cintoríne. Je situovaný na miernej vyvýšenine, východne od stredu Černovej.

Na pomníku sú napísané mená 15 obetí masakry, ktorá sa tu odohrala.

Hneď vedľa cintorína sa nachádza aj Kostol Panny Márie Ružencovej. Pri jeho vysviacke v roku 1907 došlo k udalostiam známym ako „černovská tragédia“. Obyvatelia Černovej chceli, aby kostol posvätil ich rodák Andrej Hlinka, to im však nebolo umožnené. Ľudia sa snažili zabrániť príchodu iného kňaza – dekana Martina Pazúrika, ktorý bol spišským biskupom Alexandrom Párvym určený posvätiť kostol. Keď obyvatelia obce zbadali prichádzajúce záprahy koní a v nich sediacich duchovných a žandárov, ľud protestoval a strhli sa nepokoje. Keď ľudia zahatali cestu a obkolesili koče a chceli ich zastaviť, veliteľ žandárov vydal rozkaz strieľať do davu ľudí. Zastrelili pritom 15 ľudí a mnohých ďalších zranili. Medzi zastrelenými bolo 11 mužov a 4 ženy. Najmladšími obeťami boli dve len pätnásťročné dievčatá. Uhorské úrady potom ešte odsúdili ďalších 40 ľudí súhrnne na 37 rokov žalára a rôzne peňažné pokuty a zhabanie majetku. Proti tejto masakre protestovali v zahraničí viaceré významné osobnosti, ako napríklad nórsky spisovateľ Bjornstjerne Björnson, britský publicista a historik Robert William Seton – Watson a ruský spisovateľ a filozof Lev Nikolajevič Tolstoj. Kostol bol potom posvätený až v roku 1910.

Pamätník bol slávnostne odhalený v roku 1932 za prítomnosti Andreja Hlinku, Milana Hodžu a zástupcov Slovenskej ligy amerických Slovákov pri príležitosti 25. výročia masakry.

Deň černovskej tragédie je aj oficiálnym pamätným dňom.