Kam ísť

Bývalé štátne reálne gymnázium

Budova bývalého osemročného gymnázia je súčasťou komplexu kolégium piaristov.

Nachádza sa v centre mesta, na Námestí A. Hlinku, vedľa kostola Povýšenia sv. Kríža.

Budova bola postavená v roku 1888 a nahradila pôvodnú budovu piaristickej školy, ktorá bola postavená v roku 1735.

V dobe svojho vzniku to bola jediná škola svojho druhu široko – ďaleko a slúžila študentom z celého Liptova, Oravy, aj Turca. Študovali tu mnohé významné slovenské osobnosti, ako napríklad A. Bernolák, K. F. Palma, A. Radlinský, L. Nádaši-Jégé, A. Hlinka, E. Bohúň, V. Šrobár, Ľ. Fulla, K. Sidor, či príslušníci rodín Makovických, Houdekovcov a Krčméryovcov. V súčasnosti budova slúži pre potreby Katolíckej univerzity.

Pred budovou sa nachádza busta bývalého pápeža Jána Pavla II. a taktiež park, ktorý nesie jeho meno.