Čo robiť

016 Rodný dom Andreja Hlinku

Pamätný dom je venovaný významnému slovenskému národovcovi Andrejovi Hlinkovi, ktorý sa v ňom narodil. V dome si môžeme pozrieť expozíciu o jeho živote a diele. Nachádza sa v ňom miestnosť s dobovým nábytkom, Hlinkovými osobnými vecami a rukopismi. Uvidíme tu napríklad jeho posteľ, breviár, či kňazské rúcho. Expozíciu dotvárajú informačné panely a vosková figurína Andreja Hlinku. Dozvieme sa tu veľa informácií o jeho živote, detstve, skromných podmienkach, v ktorých vyrastal, jeho kňazskom povolaní, ale aj o jeho politickom pôsobení.

Upozornenie: Rodný dom Andreja Hlinku je prístupný počas letných prázdnin v mesiacoch júl a august. Mimo tohto obdobia je sprístupnený po telefonickej dohode na telefónnom čísle: +421 908 499 144.

Odtlačok pečiatky získate:
Pečiatku vám na vyžiadanie do pasu odtlačí lektor v Rodnom dome Andreja Hlinku počas prevádzkovej doby expozície v mesiacoch júl a august alebo počas dohovorenej individuálnej prehliadky počas celého roka.

Poloha:
Rodný dom Andreja Hlinku sa nachádza v centre ružomberskej mestskej časti Černová. Od centra mesta je vzdialený 3,5 km (vzdušnou čiarou). Popri rodnom dome vedie zeleno značená turistická trasa.

Doprava:
Autobusom MHD: zastávka „Černová“
Autom: parkovanie pri potravinách alebo pri kostole

Vzdialenosť:
Od zastávky MHD „Černová“ je Rodný dom Andreja Hlinku vzdialený asi 200 metrov. Od odstavnej plochy pri kostole tiež asi 200 metrov.

Popis cesty:
Od zastávky MHD „Černová“ pokračujeme popri kultúrnom dome ulicou mierne do kopca. Správnym smerom nás navedie turistický smerovník neďaleko zastávky. Zeleno značená turistická trasa nás po pár minútach dovedie k Rodnému domu, ktorý sa nachádza na pravej strane ulice.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po prehliadke rodného domu môžeme využiť neďaleké občerstvenie alebo služby reštauračného zariadenia blízko začiatku trasy (smerom na západ). V uvedenej lokalite odporúčame navštíviť aj kríž na Lanoviskách, po návšteve ktorého môžete získať ďalšiu pečiatku do svojho pasu.

Popis cesty s fotkami:

Od zastávky MHD „Černová“ sa vyberieme k turistickému smerovníku, odkiaľ budeme pokračovať po zeleno značenej turistickej trase až k nášmu cieľu.


Prechádzame popri Kultúrnom dome, stále priamo mierne do kopca. Na stene kultúrneho domu sa nachádza pamätná tabuľa Černovskej tragédie.

Cesta nás vedie popri rodnom dome Bernarda Jaška, na ktorom sa nachádza ďalšia pamätná tabuľa.

Po chvíli prichádzame k nášmu cieľu, rodnému domu Andreja Hlinku, ktorý sa nachádza vpravo od cesty.