Čo robiť

Chránenú prírodnú pamiatku Jazierce tvoria travertínové terasy porastené bohatou, zväčša chránenou kvetenou. Voda stekajúca po travertínoch vytvorila malé jazierka nazývané oká. V lokalite sa nachádza aj malý vodopádik. Zaujímavosťou je, že voda, ktorá lokalitou preteká, tečie hore dolinou a stráca sa v ponore, odkiaľ tečie jaskynným systémom popod travertín. Odtekajúca voda vytvára v lese pod rekreačným zariadením Jazierce Jaziersky vodopád, ktorý je však veľmi ťažko prístupný.

Upozornenie: Lokalita je chránená, preto ju nijako nepoškodzujte, netrhajte rastliny, dávajte pozor kam šliapete a nenechávajte v nej nič, čo ste si priniesli.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pri tabuli „prírodná pamiatka“
b,) pri jazierkach
c,) s malým vodopádikom v pozadí

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Jazierce sa nachádzajú južne od Ružomberka v mestskej časti Biely Potok. Od centra mesta sú vzdialené 7,5 km (vzdušnou čiarou). Lokalitou vedie zeleno značená cyklotrasa.

Doprava:
Autobusom MHD: zastávka „Na Vlkolínec“
Prímestským autobusom: zastávka „Ružomberok,Biely Potok,Trlenská dolina“
Autom: parkovanie pri rekreačnom areáli Jazierce

Vzdialenosť:
Od zastávky prímestských autobusov alebo MHD 1,2 km. Od odstavnej plochy pri rekreačnom areáli Jazierce 500 m.

Popis cesty:
Zo zastávky prímestských autobusov alebo MHD sa vyberieme k rieke Revúca. Z križovatky za mostom pokračujeme doľava. V križovatke sa nachádza aj cyklistický smerovník, od ktorého nás bude sprevádzať zeleno značená cyklotrasa. Cesta nás dovedie k rekreačnému zariadeniu Jazierce, pri ktorom je možné zaparkovať. Na konci plotu rekreačného areálu prechádzame mostíkom ponad potok. V lese pod ním sa nachádza Jaziersky vodopád. Cesta sa stočí doprava a pokračuje ďalej popri rekreačnom areáli, za ktorým prichádzame k tabuli „prírodná pamiatka“. Pár metrov za tabuľou z cesty odbočí doprava štrková cestička vedúca k vodnému zdroju, ktorá nás privedie priamo do cieľa cesty.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po návrate môžeme využiť služby reštauračného zariadenia, ktoré sa nachádza pri zastávke autobusu.

Popis cesty s fotkami:

Zo zastávky prímestských autobusov alebo MHD sa vyberieme smerom od hlavnej cesty k rieke Revúca.

Prejdeme cez most.

V križovatke za mostom pokračujeme cestou doľava. Našim smerom vedie od križovatky aj zeleno značená cyklotrasa, ktorá nás dovedie do cieľa.


Cesta nás dovedie k rekreačnému zariadeniu, popri plote ktorého pokračujeme ďalej, mierne vľavo.

Na konci plotu rekreačného areálu prechádzame mostíkom ponad potok. V lese pod ním sa nachádza Jaziersky vodopád.

Cesta sa stočí doprava a pokračuje ďalej popri rekreačnom areáli. Pokračujeme priamo starou asfaltovou cestou a nenecháme sa zviesť odbočkou.

Príjemná cestička nás vedie ďalej od areálu.

Prichádzame k tabuli „prírodná pamiatka“.

Pár metrov za tabuľou odbočí doprava štrková cestička vedúca k vodnému zdroju. Odbočíme na ňu a tým schádzame zo zeleno značenej cyklotrasy.

Cestička nás privedie priamo do cieľa cesty.