Kam ísť

Synagóga patrí k najkrajším a najzaujímavejším kultúrnym pamiatkam v Ružomberku.

Nachádza sa v centre mesta, na Panskej ulici, neďaleko sútoku riek Váh a Revúca.

Synagóga je postavená v novorománskom slohu, v maurskom štýle. Z pôvodného zariadenia sa zachovali iba Aron ha-kodeš a vzácne lustre. Aron ha-kodeš je svätostánok, ktorý býva v synagógach. Je voľne pristavený na východnej stene synagógy smerom k Jeruzalemu. Na jeho okrajoch sú dva stĺpy, ktoré pripomínajú Šalamúnové stĺpy pri vstupe do jeruzalemského Chrámu. Vo vnútri budovy sú dve bočné točité schodiská a na poschodí je trojstranná empora. V interiéri stojí za povšimnutie aj ornamentálna výzdoba klenieb.

Budova bola postavená podľa vzoru synagógy v Miškolci v roku 1880 a slúžila ako modlitebňa pre židovskú náboženskú obec. Pri jej výstavbe sa stala nečakaná udalosť, zhorelo totižto lešenie. Počas druhej svetovej vojny došlo k zániku židovskej náboženskej obce a synagóga prestala slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Počas vojny slúžila aj ako armádny sklad, od roku 1945 bola využívaná ako sklad bavlnárskych závodov. Budova dlhé roky chátrala.

Rozsiahla rekonštrukcia v rokoch 2013 – 2014 premenila opustenú budovu synagógy na kultúrne centrum, v ktorom sa pravidelne uskutočňujú výstavy, koncerty, divadelné predstavenia a iné kultúrne podujatia.