Kam ísť

Kríž Nová Černová, Pod Milkov

Kríž sa nachádza v Ružomberku, v časti Nová Černová. Je umiestnený nad cestou pri križovatke ulíc Klačno a Čutkovská. Nachádza sa pár metrov od zastávky MAD „Klačno otočka“.

– Kríž je drevený s plechovou podobizňou Krista.
– Na kríži je umiestnená okrúhla strieška.
– Okolo kríža je kovaný oplotok.
– Kríž je orientovaný na sever.
– Pri kríži sa nachádza provizórne sedenie.