Čo robiť

Cyklokorytničkou z Ružomberka do Korytnice

Náučnou cyklotrasou po trase bývalej úzkokoľajnej lesnej železnice.

Štart a cieľ: Ružomberok, parkovisko na stanici Zápalkáreň (ulica Šoltésovej)
Trasa: 23 km (+ 23 km späť)
Značenie: červená CTT, zelená CTT, náučná cyklotrasa Cyklokorytnička
Povrch: asfaltový chodník, spevnená cesta, cesta
Náročnosť: mierne stúpajúca cesta
Bezpečnosť: Trasa vedie zväčša po samostatných spevnených cyklochodníkoch mimo komunikácie. Úvod, stred a záver trasy prechádza obcami po miestnej ceste tretej triedy. Trasa viackrát križuje cestu prvej triedy E77, zvýšte preto ostražitosť. Ostražitosť zvýšte aj na miestach, kde našu trasu križujú vedľajšie a lesné cesty.

Trasa:
Našu trasu začíname na ulici Šoltésovej vedľa rieky Revúca, kde sa nachádza vstupná brána na náučnú cyklotrasu Cyklokorytnička. K štartu trasy počas víkendov v letných mesiacoch premáva z hlavnej železničnej stanice vláčik, ktorý vás prevezie bezpečne cez mesto. Asfaltový chodník nás vedie popri rieke Revúca do mestskej časti Biely Potok. V mieste, kde prechádzame popri rodinnom dome a križujeme vedľajšiu cestu, si nezabudnite všimnúť starú vápenku, ktorá sa nachádza za riekou. Prechádzame málo frekventovanými ulicami mestskej časti popri miestnom pohostinstve, kde sa môžeme občerstviť. Pred pohostinstvom sa nachádza aj pamätník Slovenského národného povstania. Cesta pomedzi domy nás dovedie k studničke „Mosúrka“, pri ktorej sa taktiež môžeme osviežiť. Pokračujeme k rázcestiu pod Trlenskou dolinou, kde sa odpája žlto značená cyklotrasa do Vlkolínca. Nachádza sa tu aj Odpočívadlo v tvare vlkolínskej zvoničky. Pokračujeme popri rieke a v mieste, kde prejdeme cez most je možnosť spraviť si krátku zachádzku po zeleno značenej cyklotrase na Jazierce. Za mostom sa nachádza reštaurácia a predajňa syrov, pri ktorej je postavený prístrešok s lavičkami. Pokračujeme chodníčkom až k prechodu cez hlavnú cestu. Na druhej strane cesty sa nachádza vojenský park s náučnými panelmi o obranných opevneniach počas Slovenského národného povstania. Cestička nás vedie popri chovných rybníkoch, za ktorými sa na pravej strane nachádzajú stavidlá na rieke Revúca. Pokračujeme popri táborisku s prístreškom a ohniskom. O kúsok ďalej si môžeme výlet skrášliť o návštevu Brankovského vodopádu, ktorý nedisponuje veľkým prietokom, zato je však najvyšším vodopádom Nízkych Tatier. Vedie k nemu zelená turistická trasa, po ktorej nám cesta k nemu peši potrvá asi 25 minút (bez bicyklov). Pokračujeme ďalej k prechodu cez hlavnú cestu. Vpravo za mostom sa nachádza koliba Bodega s možnosťou občerstvenia. Za prechodom pokračujeme ďalej k mostu cez rieku Revúca, ktorý v minulosti slúžil ako železničný most pre trať, ktorá tadiaľto viedla. Pokračujeme spevneným terénom popri rieke poza družstvo s chovom oviec, kde je možnosť zakúpenia syra. V tomto mieste sa často pohybujú pastierske psy. Trasa nás dovedie k opevnenému guľometnému hniezdu z druhej svetovej vojny. Starým železničným mostom prejdeme do obce Liptovská Osada, v ktorej sa nachádza rekreačné zariadenie Gothal s plaveckým bazénom a inými atrakciami. Trasa nás vedie ďalej popri Jánošíkovej kolibe, kde si v prípade záujmu môžeme urobiť pauzu a občerstviť sa. Spevnená cesta nás vedie do lokality Patočiny, kde poslednýkrát prejdeme cez frekventovanú cestu prvej triedy. Nasledujúci úsek cesty prechádzame po železničnom zvršku a ten nás dovedie až na odbočku do Korytnice, kde sa nachádza budova železničnej stanice a plnička minerálnych vôd. Odtiaľto pokračujeme po miestnej ceste, popri potoku, až do Korytnice, kde pri miestnej reštaurácii, ktorej služby môžeme využiť, náš výlet ukončíme. Späť sa vraciame rovnakou trasou.

Poznámky:
– Po celej trase sú rozmiestnené informačné panely, fotomaketa rušňa a iné doplnky tejto náučnej cyklotrasy.
– Na trase je umiestnené množstvo panelov s mapami okolia.
– Na trase môžete využiť množstvo odpočinkových miest s lavičkami.
– Na trase nájdete aj ihriská pre deti.
– Na trase sa nachádzajú viaceré ubytovacie a reštauračné zariadenia.
– Z trasy si môžete urobiť zachádzku do pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec, ktorý je zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
– Z trasy si môžete urobiť zachádzku na Jazierce, kde sa nachádza vodopád a travertínové kaskády s jazierkami.
– V chovných rybníkoch je možné si zakúpiť živé alebo mrazené ryby z miestneho chovu.
– K stavidlám na rieke Revúca, ktoré regulujú prítok vody k starej elektrárni je nutné prejsť cez hlavnú cestu mimo prechodu.
– Na táborisku s ohniskami a lavičkami je možné si odpočinúť a opiecť si vlastné klobásky alebo slaninku.
– Pri zachádzke k vodopádu nezabúdajte pripočítať nejaký čas na návrat späť na trasu.
– Pred kolibou Bodega sa nachádza pamätník.
– Zdatnejší cyklisti môžu spraviť zachádzku a pokračovať aj náročnou modro značenou cyklotrasou smerom na Smrekovicu, kde môžu využiť reštauračné služby tamojšieho hotela.
– V Liptovskej Osade sú k dispozícii ďalšie služby, ako predajňa potravín, pohostinstvo, pizzéria a iné.
– V Liptovskej Osade odbočujú ďalšie značené cyklotrasy. Rozcestník so smerovkami sa nachádza v obci za mostom cez rieku Revúca.
– Z odbočky do Korytnice vedie červeno značená cyklotrasa na Donovaly.
– V Korytnici sa nachádza viacero prameňov s minerálnou vodou.
– V reštauračnom zariadení v Korytnici je možnosť zakúpenia prázdnych fliaš na nabratie vody.
– Z Korytnice je možnosť pokračovať zeleno značenou cyklotrasou do Hiadeľského sedla.
– V Korytnici môžete obdivovať architektúru tamojších kúpeľných domov, ktoré sú však v schátranom stave.
– Tematická pečiatka k trase je k dispozícii v Informačnom centre v Ružomberku.
– Trasa vstupuje do Národného parku Veľká Fatra a Nízke Tatry, preto je potrebné dodržiavať ich návštevný poriadok.
– Koryto a okolie rieky Revúca patrí medzi vzácne biotopy a je chránené zákonom o ochrane prírody. Patria k nemu rašeliniská a travertínové terasy s prameňmi.