Kam ísť

Prameň pod Temným svitom, Martinček

Prameň sa nachádza v lese v katastri obce Martinček. Vyviera na okraji lesa pod Predným Chočom. Od zastavaného územia obce Martinček je vzdialený asi 2,3 km.

Informácie:
– Voda vyviera z hlineno – štrkového podložia.
– Prameň je neupravený, ale je využívaný, o čom svedčí vychodený chodníček k nemu.
– Pod prameňom sa nachádza rozsiahle pramenisko s viacerými vývermi vytvárajúcimi mokraď.
– Prameň sa nachádza v pohorí Chočské vrchy.
– Neďaleko od prameňa sa nachádza vyhliadkové miesto „Likavská hojdačka“.