Čo robiť

Príroda lieči: Vyhliadka na Žiarcoch

Ďalšou lokalitou, kam nás zavedú naše prechádzky, je vyhliadka na zalesnenej časti skalného masívu Žiarec. Miesto, o ktorom hovoríme, sa nachádza v severnej časti ružomberského okresu nad obcou Valaská Dubová, ktorú si mnohí ľudia spájajú s legendou o dolapení najznámejšieho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka. Obec je známa aj tým, že je východiskom výstupu na jeden z najkrajších vyhliadkových vrcholov na Slovensku, ktorým je Veľký Choč. Lokalitu sme si zvolili preto, že je málo známa a je možné ju absolvovať aj s deťmi, no pre staršie vekové kategórie je už trošku náročnejšia.

Naše doterajšie vychádzky sa zameriavali na posilnenie nášho tela po fyzickej stránke, táto vychádzka nám okrem nej poskytne aj posilnenie duševné. Na našej trase sa nachádza krížová cesta, ktorej absolvovanie každému veriacemu poskytne spojenie s jeho vierou a taktiež ho vo viere posilní. Nie každý je však veriaci, ale aj človeku s inou, či žiadnou vierou, nie je príbeh ukrižovania Krista cudzí a minimálne sa mu pripomenie táto historická udalosť a zažije príjemnú prechádzku s výhľadom.

Na začiatok našej trasy sa z Ružomberka dovezieme autobusom prímestskej dopravy. Vystúpime na zastávke autobusu „Valaská Dubová,,OcÚ“. Vedľa zastávky sa nachádza prvé zastavenie, pri ktorom sa môžeme duchovne posilniť pred vychádzkou. Naše kroky vedú cez malé námestie s fontánou, za ktorým odbočíme hneď na prvej odbočke doprava. Cesta vedie do kopca poza humná, popri miestnej škole bližšie k lesu. Cesta sa v závere stúpania stočí doľava a pokračuje ďalej. Po pár desiatkach metrov si môžeme všimnúť poľnú cestu, ktorá odbočí doprava smerom poza rodinné domy. Na správnu cestu nás upozorní aj malá plechová šípka, ktorá je umiestnená na betónovom stĺpe a nesie nápis „Krížová cesta“. Rovnako ako na iných vychádzkach, aj na tejto môžeme využiť to, čo príroda ponúka a posilniť sa trnkami, ktoré tu v hojnom počte nájdeme na kríkoch, z ktorých už opadalo lístie. Trnky sú už trochu scvrknuté, no ako zdroju vitamínov im to nevadí. Nachádzajú sa tu aj kríky s hlohom či šípkami, ktoré takto blízko obce na čaj nezbierame, no dužina zo šípok, či hlohu, nám môže taktiež doplniť nejaký ten vitamín, či minerál do tela. Poľná cestička pokračuje na lúku pod lesom, kde natrafíme na železný stĺpik s ďalšou plechovou šípkou, ktorá nás nasmeruje do lesa. Z cesty treba zísť presne tak, ako ukazuje šípka a hneď za prvým stromom v lese sa vybrať doprava po chodníku smerujúcom mierne do kopca. Pár desiatok metrov chôdze po chodníčku nás dovedie k zastaveniu umiestnenému na strome. Pôvodne bolo zastavenie umiestnené priamo vedľa chodníka, no aktuálne je upevnené na strome. Oproti nemu si na strome môžeme všimnúť aj malý krížik s Kristom. Po krátkom rozjímaní a obzretí si zastavenia, pokračujeme ďalej po chodníku, ktorý nás dovedie k prvému zastaveniu krížovej cesty. Zastavenie tvoria kamenné panely s číslom, krátkym popisom deja a obrázkom. V dolnej časti krížovej cesty pri chodníku sa ich nachádza jedenásť. Za desiatym zastavením sa chodník stočí doľava, priamo do kopca. Pri strmom chodníčku sú na stromoch upevnené laná na pridŕžanie pre deti, či starších návštevníkov. Za jedenástym zastavením krížovej cesty sú dve možnosti pokračovania. My sme sa rozhodli na výstup použiť chodníček priamo hore, ktorý je zaistený lanami a vrátime sa menej strmým, ktorý v tomto mieste vedie doprava cez les. Po pár minútach zdolávania strmého výstupu sa k nášmu chodníčku sprava pripojí chodník, ktorý použijeme na zostup, pretože je na ňom miernejšie klesanie. Záverečný výstup nás dovedie na lúku, kde sa nachádza horná časť krížovej cesty so zvyšnými tromi zastaveniami a veľký mramorový kríž. Na lúke sa nachádzajú lavičky, ktoré slúžia na odpočinok po absolvovaní výstupu. Z lúky od kríža je pekný výhľad na samotnú obec Valaská Dubová a kopce južne od obce.

Vrcholový kríž bol v tejto lokalite postavený v roku 2003, ako poďakovanie za tretiu návštevu pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Dodatočne bola z príspevkov veriacich vybudovaná aj táto krížová cesta. Na vyhliadkovej lúke si treba dať pozor na jej strmý zráz, z ktorého hrozí nebezpečný pád a pri zostupe či výstupe radšej použiť laná, ktoré sa v strmších miestach nachádzajú. Pre deti je výstup s použitím lana veľký zážitok, no rodičia musia na deti aj tak dozerať, aby predišli nepríjemnému pádu. Na vrcholovej lúke si deti kvôli strmému zrázu taktiež odporúčame držať pri sebe. Starší, menej pohybliví návštevníci by s výstupom mohli mať ťažkosti, preto odporúčame absolvovať len spodnú časť krížovej cesty s jedenástimi zastaveniami.

Z vrcholu sa vraciame nasýtený duševnou energiou a peknými výhľadmi, ktoré nám tunajšia príroda ponúkla. Ako poďakovanie cestou nadol z prírody odnesieme to, čo do nej nepatrí, pretože našimi vychádzkami pomáhame nielen sebe, ale aj prírode, keďže objavujeme okolie v súlade s myšlienkou #ObjavUdržateľnéSlovensko.

Na zostup odporúčame využiť bezpečnejší, menej strmý chodník, ktorý sme už spomínali. Pri čakaní na autobus, ktorý nás odvezie späť do Ružomberka, môžeme využiť služby miestneho pohostinstva, či reštaurácie, ktorá sa nachádza neďaleko od zastávky autobusu. Ak mal niekto pobytu v prírode málo, prednedávnom bola na okraji lesa nad hlavnou cestou vybudovaná lavička s hojdačkou, z ktorej je taktiež zaujímavý výhľad na obec.

A už teraz sa môžete tešiť, aké ďalšie miesto spoznáme nabudúce pri našich vychádzkach za zdravím.

Text pre Vás pripravili Milan Kolčák a Ján Benčík z Informačného centra Ružomberok.

Článok je ôsmym zo série článkov s podtitulom Príroda lieči.

Zverejnené: 11.11.2021