Kam ísť

Prameň pod Kútnym vrchom, Hubová

Prameň sa nachádza v lese pri spevnenej ceste pod Kútnym vrchom v katastri obce Hubová. Od turistického smerovníka „Sedlo pod Kútnym vrchom“ je vzdialený asi 400 metrov. Popri prameni vedie náučný chodník, z ktorého je ľahko identifikovateľný.

Informácie:
– Voda vyviera zo štrkového podložia asi dva metre vedľa cesty.
– Voda odteká terénnym žľabom popri ceste.
– Prameň nie je označený, ani nijako upravený.
– Prameň vyviera v pohorí Veľká Fatra.
– Popri prameni vedie náučný chodník Hubovský okruh.