Kam ísť

Minerálny prameň "Vrt STH - 1A", Stankovany

Minerálny prameň (vrt) sa nachádza v Stankovanoch v lokalite Močiar, asi 2 km od železničnej zastávky v Stankovanoch. K prameňu nás dovedie spevnená cesta vedúca popri železničnej trati smerom na západ. Po ceste vedie modro značená cyklotrasa. V mieste, kde sa cesta rozdvojí, pokračujeme smerom od trate. Prechádzame popri lese až k miestu, kde sa nám otvorí výhľad na samotnú prírodnú rezerváciu Močiar. Pokračujeme ešte chvíľu ďalej, kým nenarazíme na chodníček k jazierku. Kúsok od jazierka narazíme na drevený chodníček, ktorý nás mokraďou dovedie k samotnému prameňu „vrtu“.

Informácie:
– Evidenčné číslo minerálneho prameňa: LM – 159
– Vrt hlboký 67m zachytáva vodu v travertínovom podloží asi v hĺbke 6 m a vyvádza ju na povrch.
– Tok vody je nestály, raz tečie viac, inokedy menej.
– Samotná rúra vrtu je značne skorodovaná a pokrytá usadeninami.
– Voda v blízkom okolí vrtu vytvára rôznorodé farebné obrazce z usadenín.
– Voda vyteká ďalej, kde sa rozlieva a vytvára travertínové plochy, na ktorých sú viditeľné malé usadeninové jazierka.
– Voda má slabý sírny zápach a chuť sírnej kyselky.
– Prístup k prameňu uľahčuje drevený chodník umiestnený nad úrovňou zeme.
– Nachádza sa v Šípskej Fatre, ktorá je podcelkom Veľkej Fatry.
– Nachádza sa v Národnej prírodnej rezervácii Močiar.
– V blízkosti prameňa prechádza značená cyklotrasa.
– Blízko prameňa sa nachádza sedenie.
– Blízko prameňa je umiestnená náučná tabuľa o prírodnej rezervácii Močiar.
– V blízkosti prameňa sa nachádzajú ďalšie minerálne pramene.