Kam ísť

Prameň v Droždivej dolinke vľavo nad pamätníkom SNP, Ludrovská dolina

Prameň sa nachádza vedľa potôčika v dolinke Droždivá, ktorá ústi do Ludrovskej doliny. Od turistického rázcestníka „Ludrovská dolina, Pamätník SNP“ a samotného pamätníka v Ludrovskej doline je vzdialený asi 250 metrov. Dostať sa k nemu dá popri potôčiku v uvedenej dolinke.

Informácie:
– Prameň vyviera asi 5 metrov vľavo od koryta potoka.
– Voda vyteká z betónovej rúry v svahu.
– Výdatný prameň je upravený do murovanej hrádzičky s kovovou prelivovou rúrou pre lepšie nabratie.
– Prameň je zanedbaný a zarastený vegetáciou.
– Voda z prameňa vytvára zreteľný pravý prítok potôčika v dolinke.
– Prameň sa nachádza v katastri Ružomberka v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.