Kam ísť

Husitský kostol v Liptovskej Osade

Bývalý husitský kostol sa nachádza v obci Liptovská Osada, z centra Ružomberka je vzdialený asi 16 km.

Kostol, ktorý bol postavený v roku 1930, donedávna patril Cirkvi československej husitskej, v roku 2017 však prešiel do vlastníctva obce Liptovská Osada.

Na kostole na prvý pohľad zaujme štíhla vysoká veža, na ktorej vrchu sa vyníma symbol kalicha.

Kostol bol pôvodne jediným husitským kostolom na Slovensku. Počas vojnového Slovenského štátu však bola husitská cirkev zakázaná. Kostol bol poškodený počas druhej svetovej vojny, lebo v jeho veži si zriadili nemeckí vojaci guľometné hniezdo. Po vojne sa zase využíval ako sklad a postupne chátral. Obec Liptovská Osada po jeho odkúpení plánuje kostol zrekonštruovať s tým, že bude využívaný na kultúrne a spoločenské účely. Pôvodný charakter kostola však bude pri rekonštrukcii zachovaný.