Kam ísť

Zvonica kostolná veža, Lisková

Zvonica sa nachádza v obci Lisková. Je umiestnená pri kostole Premenenia Pána v centre obce. Od zastávky autobusu „Lisková,,kult.dom“ je vzdialená asi 450 metrov.

– Zvonicu tvorí samostatne stojaca baroková veža, ktorá pochádza z oveľa staršieho kostola. Ten bol v roku 1934 pre zlý technický stav zbúraný a nahradený novým kostolom. Veža pôvodného kostola bola zachovaná ako zvonica, keďže bola hlavnou dominantou obce.
– Pozoruhodné je spojenie tejto historickej veže s modernejšou stavbou nového kostola. Stretávajú sa tu moderné línie s tradičnými tvarmi.
– Veža bola do terajšej podoby prestavaná a zrekonštruovaná v roku 1803. Pri stavbe nového kostola prešla veža rozsiahlou údržbou a stabilizáciou.
– Vo veži sa nachádzajú tri zvony.
– Stredný bronzový zvon zasvätený svätému Jánovi evanjelistovi je nový a váži 490 kg. Na zvone sa nachádza portrét sv. Jána evanjelistu, nápis „NA SLÁVU BOŽIU“, erb Liskovej a nápis „V LISKOVEJ ROKU PÁNA 2006“.
– Dva menšie zvony sú z roku 1808.
– Na veži sa nachádzajú hodiny, ktoré daroval známy prvorepublikový politik a liskovský rodák Vavro Šrobár.
– Po stenách veže sa nachádzajú presvetľovacie okienka.
– Vstup do veže zabezpečuje schodisko z južnej strany.
– Strecha veže má cibuľový tvar a je prekrytá plechom.
– Na vrchole sa nachádza dvojkríž.
– Zvonica (veža) je orientovaná východo-západným smerom.
– Popri zvonici vedie červeno značená Oravská cyklomagistrála.