Čo robiť

Zjazdová trať: Bidasken

Číslo trate: 8
Dĺžka: 800 m
Priemerný sklon: 11,5 %
Prevýšenie: 92 m
Obtiažnosť: Veľmi vysoká

Trať je určená pre najnáročnejších jazdcov s charakterom North Shore Trailu. Okrem typických lesných porastov ju tvoria drevené lávky rôznych tvarov. Na trať sa nastupuje z trate číslo 2 (Modrý zamat) zhruba po 1,7 km a vychádza na trať číslo 4 (Monster dog). Ďalej je možné pokračovať po tratiach číslo 1 (Zelená), 2 (Modrý zamat) a 4 (Monster dog).