Kam ísť

Prameň v kanáli vlkolínskeho vodovodu, Ružomberok - Vlkolínec

Prameň sa nachádza v kanáli starého vlkolínskeho vodovodu nad lokalitou Borovka nad Vlkolíncom v katastri mesta Ružomberok. Je vybudovaný asi 500 metrov nad Vlkolíncom. Do blízkosti prameňa vedie neznačená poľná cesta nad Vlkolíncom, ktorá na konci zastavaného územia Vlkolínca, pri informačnej tabuli o Vlkolínci, odbočí doľava.

Informácie:
– Prameň je neupravený a jeho okolie je zarastené vegetáciou.
– Voda pramení priamo v kanáli starého vlkolínskeho vodovodu, ktorý dovádzal vodu z doliny Suché Hrabovo.
– Voda pár metrov pod prameňom vteká do malého rašelinového jazierka (bahniska), ktoré využíva lesná zver.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Vlkolínec.