Kam ísť

Evanjelický kostol v Ružomberku

Evanjelický kostol v Ružomberku je už viac ako 90 rokov jediným evanjelickým kostolom v celom dolnom Liptove a je jednou z architektonických dominánt mesta.

Nachádza sa v centre mesta, na ulici A. Bernoláka, neďaleko budovy Kultúrneho domu A. Hlinku.

Ako vo všetkých protestantských kostoloch, je aj v ňom výzdoba jednoduchá a účelná.

Vo vyrezávanom drevenom oltári, ktorý je zdobený motívmi viniča a reliéfom Biblie so zlatým kalichom, si isto všimneme oltárny obraz Ježiša žehnajúceho kalich, ktorého autorom je známy maliar Peter Michal Bohúň. Tento obraz bol súčasťou oltárnej výzdoby aj v pôvodnej modlitebni, ktorú evanjelici využívali pred postavením tohto kostola. Ten bol postavený a slávnostne posvätený v roku 1926.

Zaujímavosťou je, že v kostole je dodnes aj barokový kalich z konca 17. storočia. V kostole sa nachádza aj pamätná tabuľa, ktorá pripomína pamätný snem – Ružomberskú synodu z roku 1707.

Autorom projektu kostola bol ružomberský rodák, architekt Ján Burjan, signatár Martinskej deklarácie.

K budove kostola patria aj budovy evanjelickej fary a bývalej ľudovej školy, ktorá bola postavená podľa projektu známeho architekta Dušana Jurkoviča. Spolu vytvárajú ucelený areál.