Kam ísť

Prameň pod sedlom Kalisko 2, Černová

Prameň sa nachádza na okraji lúky pod sedlom Kalisko, asi 170 metrov od turistického chodníka. Voda vyviera z rašelinového podkladu pod stromčekmi vedľa neznačeného chodníka zo sedla Kalisko, ktorý vás k nemu dovedie.

Informácie:
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Prameň je zle prístupný kvôli blatistému rozmočenému terénu.
– Od prameňa je výhľad na Šiprúň, Prašivú a Malino.
– Neďaleko od prameňa vedie červeno značený turistický chodník z Černovej cez Šiprúnske sedlá na Podsuchú.
– Prameň sa nachádza v pohorí Veľká Fatra v Ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.