Čo robiť

035 Švošovský turisticko-náučný chodník

Náučný chodník pri obci Švošov vedie lesným terénom po starých lesných chodníčkoch, ktoré vedú zaujímavými lokalitami, popod skalné masívy Havrana a strmé svahy Ostrého (vrchu Ostrô). Počas absolvovania chodníka sa dozviete niečo z histórie obce Švošov a o tom, čo sa v jej katastri nachádza, žije a rastie.

Upozornenie: Náučný chodník neodporúčame absolvovať s deťmi mladšími ako 10 rokov. Za mokra je trasa šmykľavá, obsahuje strmo stúpajúce/klesajúce úseky a úzky chodník v strmom svahu. Značenie na trase je poredšie, je potrebné neustále hľadať značenie. Úzky chodníček je na viacerých úsekoch zarastený vegetáciou.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pri náučnom paneli číslo 5 „Hmyz“
b,) pri náučnom paneli číslo 6 „Obojživelníky a plazy“

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Náučný chodník sa nachádza severozápadne od Ružomberka nad obcou Švošov. Lokalita, ktorou chodník prechádza, patrí do pohoria Šípska Fatra. Začiatok náučného chodníka je od centra mesta vzdialený asi 9,5 km (vzdušnou čiarou).

Doprava:
Vlakom: zastávka „Švošov“
Prímestským autobusom: zastávka „Hubová,,pri moste“ (Zo zastávky je potrebné prejsť mostom ponad rieku Váh k železničnej zastávke „Švošov“)
Autom: parkovanie pri obecnom úrade vo Švošove

Vzdialenosť:
Od vlakovej zastávky „Švošov“ je to na začiatok náučného chodníka asi 500 metrov. Samotný náučný chodník je dlhý približne 6 km a je možné ho absolvovať približne za 2,5 hodiny. Od konca náučného chodníka je železničná zastávka vzdialená asi 1,2 km. Celkový okruh meria približne 8 km a na trase prekonáme asi 400-metrové prevýšenie.

Popis cesty:
Z vlakovej zastávky Švošov sa vyberieme chodníčkom do kopca, od podchodu popod koľajnice, ktorý nás dovedie na cestu. Tu sa nachádza náučná tabuľa o náučnom chodníku. Pokračujeme po ceste vľavo popri plote cintorína. Na najbližšom rázcestí pokračujeme ulicou doprava. Ulica sa po chvíli stočí doprava k lesu. Vľavo pod lesom sa nachádza začiatok náučného chodníka s informačným panelom číslo 1. Chodník vedie pomedzi kríky na malú lúčku, kde treba pokračovať chodníčkom doľava. Trasa pokračuje lesom, spočiatku pozvoľne, neskôr strmšie hore kopcom. V najstrmšom úseku vychádza na hrebeň, ktorým vedie žlto značená turistická trasa. My však nepokračujeme po nej, ale chodníkom doprava k ďalšej tabuli č. 2. Trasa pokračuje úzkym chodníkom popod strmý svah k ďalšej tabuli č. 3. Sklon svahu sa zmierni a chodník nás vedie k ďalšiemu informačnému panelu č. 4. O kúsok ďalej sa chodník stočí prudko doľava a začne stúpať priamo do kopca. V tomto mieste je trochu horšia orientácia, keď sa vám stratí chodník, treba sa držať viac vpravo. Strmšie stúpajúci chodník v terénnom žľabe nás dovedie k ďalšiemu panelu č. 5. Pokračujeme lesom k dreveným mostíkom s prameňom. Kúsok za prameňmi nás chodník dovedie na miesto s hustou vegetáciou. V lese za vegetáciou sa nachádza ďalší panel č. 6. Vegetáciu odporúčame obísť z ľavej strany. Po chvíli sa chodník prehupne nadol a naša trasa bude pokračovať dolu kopcom. Po strmšom klesaní sa na pár desiatok metrov pripojíme k žlto značenému turistickému chodníku, z ktorého odbočíme na lesnú cestu vľavo k ďalšiemu panelu č. 7. Lesná cesta nás dovedie na lúku, kde treba pokračovať po ľavom okraji lúky, kde sa nachádza ďalší náučný panel č. 8. Pokračujeme ďalej do lesa, z ktorého vyjdeme na ďalšiu, väčšiu lúku. Na lúke sa nachádza panel č. 9. Z lúky sú pekné výhľady na Veľkú Fatru a Nízke Tatry. Pokračujeme chodníkom/lesnou cestou do lesa popri plote. Trasa sa po chvíli stočí doprava a strmo klesá až na okraj lesa. Tento úsek odporúčame schádzať radšej povedľa cesty, popri plote. Pod lesom sa vyberieme cestou vpravo a tá nás dovedie na koniec náučného chodníka k poslednej náučnej tabuli č. 10. Ďalej pokračujeme priamo dole popri stožiaroch k rodinným domom na ulicu „nad Brehmi“ ktorou prejdeme doľava na ulicu „Školská“ a následne doprava na ulicu „Staničná“, ktorá nás dovedie ku križovatke, na ktorej pokračujeme doľava k železničnej zastávke. Na prechod cez koľajnice využijeme podchod.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Popis cesty s fotkami:

Z vlakovej zastávky Švošov sa vyberieme k turistickému smerovníku, odkiaľ sa vyberieme chodníčkom do kopca.Chodník nás dovedie na cestu, kde sa nachádza informačná tabuľa o náučnom chodníku.

Od informačnej tabule sa vyberieme doľava.

Pokračujeme popri plote cintorína.

Za cintorínom pokračujeme cestou doprava.

Cesta zatočí doprava a my ňou pokračujeme až k lesu (nikde neodbočujeme).


Vľavo od cesty pod lesom a nachádza prvý panel náučného chodníka.

Popri paneli vojdeme medzi vegetáciu a vyjdeme na malej lúčke. Na lúke pokračujeme ľavým okrajom lúky a vojdeme do lesa.

Trasa pokračuje lesom, spočiatku pozvoľne, neskôr strmšie hore kopcom. Tesne pod hrebeňom, ktorým vedie žlto značený turistický chodník, sa stočí doprava k náučnej tabuli č. 2.Trasa pokračuje úzkym chodníkom popod strmý svah k ďalšej tabuli č. 3.

Sklon svahu sa zmierni a chodník nás vedie k ďalšiemu informačnému panelu č. 4.


O kúsok ďalej sa chodník stočí prudko doľava a začne stúpať priamo do kopca (chodník sa stáča pred terénnym žľabom).

V tomto mieste je trochu horšia orientácia, keď sa vám stratí chodník, treba sa držať viac vpravo.

Strmšie stúpajúci chodník v terénnom žľabe (pokračujeme tým vpravo), nás dovedie k ďalšiemu panelu č. 5.


Pokračujeme lesom k dreveným mostíkom s prameňom.

Kúsok za prameňmi nás chodník dovedie na miesto s hustou vegetáciou. V lese za vegetáciou sa nachádza ďalší panel č. 6. Vegetáciu odporúčame obísť z ľavej strany.Po chvíli sa chodník prehupne nadol a naša trasa bude pokračovať dolu kopcom. Po strmšom klesaní sa na pár desiatok metrov pripojíme k žlto značenému turistickému chodníku, z ktorého odbočíme na lesnú cestu vľavo k ďalšiemu panelu č. 7.

Klesajúca lesná cesta nás dovedie na lúku, kde treba pokračovať po ľavom okraji lúky, kde sa nachádza ďalší náučný panel.


Od panela č. 8 pokračujeme ľavým okrajom lúky a vojdeme do lesa.

Pokračujeme lesom a v mieste, kde sa cesta rozdvojí, sa vydáme vľavo.

Ľavá cesta nás dovedie na ďalšiu, väčšiu lúku s panelom č. 9. (Z lúky sú pekné výhľady na Veľkú Fatru a Nízke Tatry.)

Pokračujeme chodníkom/lesnou cestou do lesa popri plote.

Trasa sa po chvíli stočí doprava a strmo klesá až na okraj lesa. Tento úsek odporúčame schádzať radšej povedľa cesty, popri plote.

Minieme vstupnú bránu do obory a napojíme sa na cestu okrajom lesa. Pokračujeme doprava.

Cesta nás dovedie na koniec náučného chodníka k poslednej náučnej tabuli č. 10. Od tabule sa vyberieme vľavo.


Pokračujeme priamo dole popri stožiaroch k rodinným domom na ulicu „nad Brehmi“, ktorou pokračujeme doprava popred rodinné domy.Pokračujeme ulicou a nikde neodbočujeme.


Na križovatke s ulicou „Školská“ sa vyberieme doľava, po spomínanej ulici „Školská“, dolu kopcom pomedzi domy.


Na križovatke pri pohostinstve pokračujeme doprava ulicou „Staničná“.


Pokračujeme priamo.

Na ďalšej križovatke pokračujeme doľava. (Ak by sme pokračovali priamo, prídeme k cintorínu zo začiatku trasy.)

Úzka cesta nás dovedie na železničnú zastávku zo začiatku trasy.


Využitím podchodu popod koľaje sa dostaneme na opačnú stranu trate, odkiaľ premávajú vlaky späť do Ružomberka.