Čo robiť

Zjazdová trať: Suchá

Číslo trate: 11
Dĺžka: 3 000 m
Priemerný sklon: 8,5 %
Prevýšenie: 380 m
Obtiažnosť: Nízka

Trať začína na vrchole Malinného Brda pri vrcholovej stanici sedačkovej lanovky, ale ihneď vchádza do lesa strmším zjazdom a napája sa na šotolinovú cestu kombinovanú s rozbitou asfaltkou. Ústí na Vlkolínskych lúkach pri Mini Zoo pod úpätím Sidorova.