Kam ísť

Prepad z vodojemu pod Vrchlúkami, Ružomberok - Vlkolínec

Prepad vodojemu sa nachádza na okraji lesa pod lokalitou Vrchlúky nad Vlkolíncom, v katastri mesta Ružomberok. Je vybudovaný 90 metrov od turistického rázcestníka Sedlo pod Sidorovom. Do blízkosti prepadu sa dostanete poľnou cestou vedúcou od rázcestníka. Cesta klesá dolu kopcom vpravo od cesty smerujúcej do Vlkolínca.

Informácie:
– Voda vyviera z oceľovej rúry so záklapkou pod betónovým výklenkom.
– Voda z prepadu vyteká len v období, keď je vodojem, umiestnený nad prepadom, plný vody.
– Zo samotnej rúry počuť hukot pretekajúcej vody.
– V blízkosti prepadu (60 m) prechádza zeleno značená turistická trasa z centra Ružomberka ponad Vlkolínec na liptovskú vetvu hrebeňa Veľkej Fatry, žlto značená turistická trasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova, žlto značená cyklotrasa spájajúca Biely Potok a Sedlo pod Sidorovom a cyklistický Singletrail „Rozprávkové enduro“ vedúci okolo vrchu Sidorovo.
– V blízkosti prepadu (90 m) prechádza aj červeno značená turistická trasa z centra Ružomberka cez hrebeň Sidorova do lyžiarskeho strediska Malinô Brdo.
– Prepad sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Prepad sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Vlkolínec.