Kam ísť

Žliabok nad Dvoriskom, Ľubochňa

Žliabok sa nachádza v lese nad lokalitou Dvorisko, pri neznačkovanom chodníku pod vrcholom Skalnej Alpy. V blízkosti žliabku prechádza značený turistický chodník hrebeňom liptovskej vetvy Veľkej Fatry. Od turistického chodníka je vzdialený asi 250 m.

Informácie:
– Žliabok nie je prameň, len usmerňuje vodu potôčika, ktorý pramení pár desiatok metrov vyššie.
– Žliabok napĺňa vodou drevený napájací válovec.
– Žliabok aj válovec je zanedbaný a v zlom stave. Využíva ho najmä lesná zver.
– Prístup k žliabku nie je označený, no vedie k nemu dobrý chodník.
– V blízkosti žliabku prechádza zelenoznačený turistický chodník z Ružomberka do obce Belá-Dulice.
– Žliabok sa nachádza v pohorí Veľká Fatra v Národnom parku Veľká Fatra.
– Žliabok sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Skalná Alpa.