Čo robiť

Podsuchá - Šiprúň - Černová

Chodník vedúci z Podsuchej dolinou Nižné Matejkovo na Šiprúnske sedlá so zachádzkou na Šiprúň. Pokračuje cez Chabzdovú na Tlstú horu (Krstú horu) a schádza do Novej Černovej. Trasa je zaujímavá najmä pre návštevníkov, ktorí majú radi miesta, kde nestretnú davy ľudí. Vedie dlhou horskou dolinou, hustým pralesovitým lesom, horskými lúkami a lúčnou náhornou plošinou. Trasa nie je úplne vyhliadková, avšak jeden úsek trasy je plný výhľadov na Malú Fatru, Chočské vrchy, Nízke Tatry, Západné Tatry, Vysoké Tatry a Liptovskú kotlinu.

Číslo trasy: 0857
Farba: Červená
Dĺžka trasy: 19,7 km + 1 km zachádzka na Šiprúň (tam a späť)
Prevýšenie: Stúpanie: cca 1065 m / Klesanie: 1165 m
Čas prechodu: 6:30 hod. + 0:25 hod. zachádzka na Šiprúň (tam a späť)

Popisné miesta orientácie:
1. Podsuchá 560 m
2. Šiprúň (neštandardné značenie)
3. Vyšné Šiprúnske sedlo (1358 m)
4. Nižné Šiprúnske sedlo (1327 m)
5. Chabzdová (Maďarovo) (1180 m)
6. Sedlo Kalisko (neštandardné značenie)
7. Tlstá hora (Krstá hora) (1208 m)
8. Roveň (neštandardné značenie)
9. Nová Černová (462 m)

Popis trasy:
Trasa začína v ružomberskej osade Podsuchá, kam sa viete dopraviť autobusom. Od reštaurácie, kde sa nachádza začiatočný smerovník, trasa schádza popri pamätníku staviteľom cesty na Smrekovicu, k hlavnej ceste (doľava). Prejde popri autobusovej zastávke, cez parkovaciu plochu pri hlavnej ceste k cestičke smerujúcej doľava smerom od cesty. Na tomto mieste schádza na chodníček, ktorý nás prevedie cez rašeliniská s viacerými potôčikmi premostenými drevenými mostíkmi, na začiatok chatovej osady v dolinke Nižné Matejkovo. Trasa vedie asfaltovou cestou cez chatovú osadu, na konci ktorej sa vľavo za potokom nachádza železitý minerálny prameň. O niečo ďalej si pri ceste, vpravo, môžeme doplniť zásoby vody z upraveného prameňa. Dolinou pokračujeme po asfaltovej ceste, ktorá na celej trase mierne stúpa do kopca. Po trase dolinou si môžeme všímať kŕmidlá pre lesnú zver, či pralesovitý, machom porastený les, najmä na pravej strane dolinky. Na mieste, kde sa cesta zatáča prudko doprava a končí asfalt, pokračujeme priamo po vodou rozrytej zvážnici popri potoku. Trasa sa drží pravej strany potoka a neskôr sa od neho vzdiali o pár metrov a pokračuje paralelne s ním. Na orientáciu je však jednoduchšie držať sa potoka a ostať pri ňom, pretože trasa paralelne s potokom je zarastená a horšie priechodná, ako samotné koryto potoka. (Pôvodne trasa viedla korytom potoka, neskôr však bola preznačená paralelne s potokom, ale návštevníci túto paralelnú vetvu nevyužívajú, preto je zarastená.) V mieste, kde sa zlievajú dva potôčiky, pokračujeme popri tom pravom. Potok sa postupne stratí a trasa pokračuje lúkou. Tu sa držíme ľavej strany lúky. Na konci lúky trasa pokračuje mierne vľavo popri potôčiku. Držíme sa potôčika a vchádzame do lesa. Táto časť trasy je najťažšia na výstup aj orientáciu, chodník je nevýrazný a terén strmý. Držíme si stále smer, ktorým sme prišli a po pár desiatkach metrov výstupu prichádzame na chodníček. Trasa po ňom pokračuje doprava, po pár metroch však treba z chodníku zísť a pokračovať smerom hore. Nasledujúca časť trasy je zaváľaná spadnutými stromami, preto je potrebné ich obísť alebo preliezť. Ak by ste zišli z chodníka, stačí si držať smer priamo do kopca. Trasa nás po pár minútach predierania sa a hľadania si cesty vyvedie na lúku, na vrchole ktorej si už môžeme všimnúť turistické značenia na železnom stĺpiku. V tomto mieste môžeme pokračovať po trase mierne vľavo, alebo sa vydať doprava na vrchol Šiprúň. Zo samotného vrcholu výhľad nie je, avšak pár metrov za vrcholom sa naskytne výhľad na Prašivú (Nízke Tatry) a Smrekovicu s Rakytovom (Veľká Fatra). Cestou k vrcholu sa tiež naskytajú striedavé výhľady do Liptovskej kotliny. Trasa schádza lúkou Do Vyšného Šiprúnskeho sedla, kde sa stretá z modro značenou cyklotrasou a zeleno značeným turistickým chodníkom. Trasa pokračuje doľava po spevnenej zvážnici do Nižného Šiprúnskeho sedla. V sedle sa odpojíme od zeleného turistického chodníka a modrej cyklotrasy smerom doprava mierne klesajúcou zvážnicou zarezanou do lúčneho svahu. Trasa pokračuje lúkami na rázcestie trás Chabzdová (Maďarovo), kde sa k trase pripájajú modro a žlto značené turistické chodníky. Neďaleko od rázcestníka (asi 250 m pred ním na pravej strane pri stromoch) sa nachádza upravený prameň. Úsek medzi šiprúnskymi sedlami a Chabzdovou je z celej trasy najkrajší na výhľady. Obdivovať môžeme Veľký Rozsutec a Stoh v Malej Fatre, Salatín, Poludnicu, Sinnú a Bôry v Nízkych Tatrách, Veľký Choč, Západné Tatry, či časť Vysokých Tatier s Kriváňom týčiacim sa nad Liptovskou kotlinou a priehradou Liptovská Mara. Z rázcestia pokračujeme pomedzi stromy striedavo lúkami a lesom do sedla Kalisko. Mierne stúpajúci chodník pokračuje lesom okolo vrchu Vtáčnik na náhornú lúčnu plošinu. Prechádzame popri krížoch až k smerovníku na Tlstej hore (Krstej hore). Odtiaľto chodník schádza strmo dole popri starých senníkoch (štáloch) na lúku nazývanú Roveň. Trasa sa napojí na lesnú zvážnicu, ktorá nás za stáleho klesania vedie popri výtoku z vodojemu ku krížom. Pri kríži križujeme zeleno značenú cyklotrasu a prechádzame popri studničke na potôčiku (vodu neodporúčame piť). Zvážnica nás vedie popri krížovej ceste ku krížu, odkiaľ pokračujeme hrebeňom. (Z hrebeňa schádza dole zvážnica, netreba sa ňou však nechať zviesť a pokračovať po hrebeni). Trasa nás dovedie pod stožiare vysokého napätia, odkiaľ je výhľad na mesto Ružomberok. Chodníček vedie strmo dolu na cestičku, ktorú len prejdeme krížom na chodníček pomedzi kríky. Trasa pokračuje na cestu, po ktorej sa vydáme vľavo. (Smerom doprava sa nachádza Koliba a detský zábavný park). Po ceste vedie aj zeleno značená cyklotrasa, ktorú sme predtým križovali. Prechádzame ružomberskou mestskou časťou Černová až k smerovníku pri rieke Váh (Nová Černová), kde trasa končí pri autobusovej zastávke.

Bezpečnosť:
Úvodná časť trasy rašeliniskom zvykne byť blatistá a šmykľavá. Úsek od konca asfaltovej cesty v doline Nižné Matejkovo vedie popri potoku a v koryte potoka, kde si treba dávať pozor najmä na pošmyknutie. Pri následnom prechode lúkou treba dávať pozor, lebo chodník tu býva zarastený vysokou trávou a tak nevidíte, kam stúpate. Najnebezpečnejší úsek vedie nad lúkou strmo stúpajúcim lesom. Terén je tu blatistý od viacerých neupravených prameňov a chodník je zaváľaný spadnutými stromami. Je tu veľké nebezpečenstvo pošmyknutia a pádu dole strmým terénom. Po vyjdení z lesa je terén nenáročný. Odbočka k vrcholu Šiprúňa vedie najmä trávnatým terénom s pár výšvihmi po zarastených kameňoch. Celý ďalší úsek po Tlstú horu (Krstú horu) vedie nenáročným terénom s malými prevýšeniami. Zostup z Tlstej hory (Krstej hory) vedie strmo klesajúcim výrazným chodníkom a lesnými zvážnicami. Tu je potrebné dávať si pozor na pošmyknutie, pretože zostupový chodník zvykne byť celoročne pokrytý spadnutým lístím, v zime snehom, na ktorom sa šmýka. Pri prechode odporúčame mať turistické palice a dobrú protišmykovú obuv. Na trasu kvôli bezpečnosti neodporúčame brať deti pod 10 rokov, prípadne staršie, ktoré nemajú skúsenosť s pohybom v neprechodenom teréne.

Značenie v teréne:
Trasa je vyznačená nedostatočne, často je potrebné zbystriť pozornosť a pohľadať značky, najmä v miestach s hustejšou vegetáciou a na lúkach, alebo tam, kde sa stretávajú chodníčky či cesty. Úsek trasy Nižným Matejkovom je na orientáciu jednoduchý, vedie po asfaltovej ceste. Na orientáciu je najnáročnejší úsek od konca asfaltovej cesty v Nižnom Matejkove, vedúci lúkou a strmým hustým lesom. Na lúke je chodník zarastený a značky takmer nenájdete. Strmo stúpajúci chodník do Vyšného Šiprúnskeho sedla je zaváľaný popadanými stromami a je potrebné ich preliezať alebo obchádzať. Orientácia je tu veľmi náročná. Zvyšok trasy je značený redšie, avšak trasa vedie výraznými lesnými cestami alebo chodníkmi. V zime na túto trasu neodporúčame ísť nikomu, kto si ju neprešiel v lete a nemá aspoň základné vedomosti o tom, kadiaľ trasa vedie.

Poznámky:
– Chodník je prístupný celoročne.
– Trasa po Vyšné Šiprúnske sedlo je využívaná málo, zvyčajne v lete. Zvyšná časť trasy je využívaná častejšie a celoročne.
– Trasa ako celok nie je vhodná pre deti a pre začiatočníkov.
– Na trase je potrebné mať zmysel pre orientáciu a vedieť sa zorientovať v teréne.
– Prejdenie trasy opačným smerom trvá približne 6:10 hod.
– Zachádzka na vrchol Šiprúňa trvá približne 0:25 hod. (tam a späť)
– V úvode trasy sa nachádza reštaurácia a parkovisko.
– Na začiatok trasy premávajú prímestské autobusy z Ružomberka.
– Na koniec trasy premávajú prímestské autobusy z Ružomberka a ružomberská MAD (MHD).
– Na konci trasy sa nachádza reštaurácia, potraviny a pohostinstvo.
– Trasa prechádza popri viacerých upravených prameňoch a jednom minerálnom prameni.

Trasa bola preverená v júli 2021.