Kam ísť

Zastavenie sv. Florián, Kalameny

Zastavenie sa nachádza v obci Kalameny. Je umiestnené na budove požiarnej zbrojnice. Od zastávky autobusu „Kalameny,,kult.dom“ je vzdialené asi 300 metrov.

– Zastavenie tvorí socha svätého Floriána.
– Socha je umiestnená na podstavci, na priečelí budovy.
– Zastavenie je orientované na východ.