Kam ísť

Zastavenie v Jastrabej doline, Lúčky

Zastavenie sa nachádza v lese v katastri obce Lúčky. Je umiestnené na strome pri turistickom chodníku smerujúcom na Veľký Choč, 2,7 km od zastavaného územia obce. Nachádza sa 3,8 km od zastávky autobusu „Lúčky,Lúčky-kúpele,otoč.“.

– Zastavenie tvorí zastrešený plechový rámik s krížikom, ktorý je upevnený na strome.
– Na drevenom krížiku je umiestnená soška Krista.
– Popri kríži vedie červeno značená turistická trasa z Lúčok na Veľký Choč.
– Kríž je orientovaný na severovýchod.
– Pri kríži sa nachádza provizórne sedenie.
– Kríž sa nachádza na území Chráneného vtáčieho územia Chočské vrchy.