Kam ísť

Mestský cintorín v Ružomberku

Na mestskom cintoríne v Ružomberku je pochovaných viacero významných slovenských osobností.

Cintorín sa nachádza iba asi 1 km z centra mesta. V jeho blízkosti je aj ružomberská Kalvária. Patrí medzi najkrajšie novodobé cintoríny na Slovensku.

Vstup na cintorín tvorí stará kamenná brána, ktorá je pozostatkom pôvodnej vstupnej brány z roku 1913, kedy bol cintorín založený.

Asi najzaujímavejšou je Hrobka Ľudovíta Fullu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. V hrobke sú uložené telesné pozostatky Národného umelca Ľudovíta Fullu a jeho manželky Júlie Kláry. Hrobka pripomína staroegyptskú pohrebnú mastabu. Od Ružomberčanov si vyslúžila prezývku „bunker“. Ružomberský rodák Ľudovít Fulla bol jedným z najvýznamnejších slovenských umelcov 20. storočia a patril k zakladateľom moderného maliarstva a grafiky na Slovensku.

Ďalšou zaujímavou stavbou na cintoríne je Hrobka rodiny Makovických. Pod štvormetrovým krížom a mohutnou kamennou krstiteľnicou sú v nej uložené telesné pozostatky členov tejto známej rodiny. Peter Makovický bol zakladateľom ružomberského papiernictva a bryndziarne. Jeho syn Dušan Makovický bol známy ako slovenský tolstojovec, prekladateľ a osobný lekár L. N. Tolstého. Hrobku projektoval jeden z najvýznamnejších slovenských architektov Dušan Jurkovič.

V ďalšej hrobke sú uložené pozostatky rodiny Krčméryovcov.

Z ďalších známych osobností odpočívajú na ružomberskom cintoríne napríklad zakladateľ zubnej chirurgie na Slovensku Ján Šubjak, podpisovateľ Pittsburskej dohody Ján Janček, zakladateľ slovenskej archeológie Vojtech Budinský – Krička, bývalý predseda Uhorského snemu Jozef Angyal. Na konci cintorína môžeme nájsť aj židovské hroby. Tu leží napríklad prvý asistent svetoznámeho vedca Alberta Einsteina Ferdinand Stark. Pochovaná je tu aj matka Petra Lorreho, ktorý bol známy hollywoodský herec.

Celkove je na cintoríne pochovaných takmer 200 osobností národného aj svetového významu.

Pri vstupe na cintorín stojí Dom smútku. Na priečelí si môžeme všimnúť mozaiku od R. Dúbravca ml.