Čo robiť

Náučné cyklotrasy

Náučné cyklotrasy sú v rámci značených cyklotrás len v začiatkoch. Tak ako pri peších náučných chodníkoch, vznikla potreba vytvárať tematické trasy, ktoré spájajú miestne zaujímavosti alebo vedú zaujímavými prírodnými, historickými či regionálnymi lokalitami aj pri cyklotrasách. Oproti náučným chodníkom majú náučné cyklotrasy výhodu v tom, že vzdialenosti medzi zaujímavými miestami môžu byť dlhšie, keďže na ich prekonanie návštevníci používajú bicykel. Avšak oproti peším trasám zväčša nemajú takú rozvinutú infraštruktúru čo sa týka náučných panelov na trase.