Kam ísť

Pramenisko nad Červenou skalou, Černová

Pramenisko sa nachádza v Čutkovskej doline, pár desiatok metrov nad Červenou skalou. Od rekreačného areálu na začiatku doliny je vzdialené asi 2,8 km. K pramenisku nás dovedie náučný chodník Známa neznáma.

Informácie:
– Pramenisko tvorí viac než sedem pozorovateľných výverov v úseku asi 15 metrov.
– Voda vyviera zo štrkového podložia spod svahu pri lesnej ceste.
– Voda z prameňov voľne steká po ceste a odteká z nej do Čutkovského potoka.
– Vývery majú rôznu výdatnosť, ktorá je celkovo dosť veľká.
– Pramenisko sa nachádza v pohorí Veľká Fatra v Ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Popri pramenisku prechádza náučný chodník Známa neznáma.
– Pár desiatok metrov nižšie sa nachádza geologicky a esteticky zaujímavý penovcový útvar Červená skala.
– Pár desiatok metrov nižšie sa v koryte Čutkovského potoka nachádza malý vodopád.