Čo robiť

Rekreačné trasy

Menej náročné trasy, ktoré zvládne prejsť každý, aj začínajúci cyklista. Vedú po cestách s rôznou kvalitou povrchu, zväčša po asfaltových a spevnených cestách, ale niekedy v krátkych úsekoch aj po nespevnených cestách a chodníkoch. Prejazd týchto trás si nevyžaduje žiadne veľké znalosti techniky jazdy. Do značnej miery sú tieto trasy vhodné aj pre rodiny s väčšími deťmi, ktoré sa už dokážu pohybovať po trasách s dopravou a tiež zvládnu prejsť väčšie vzdialenosti.