Kam ísť

Prameň Pod Kopanicami, Liptovské Sliače - Nižný

Prameň sa nachádza na lúkach / pasienkoch v Liptovských Sliačoch, konkrétne v časti Nižný Sliač. Vyviera asi 100 m nad ulicou Pod Kopanicami. Vyviera z hlineného podložia na lúke. K prameňu nevedie žiadny chodník, no je viditeľný z uvedenej ulice.

Informácie:
– Voda je zo zeme vyvedená rúrou.
– Prameň je využívaný na napájanie dobytka, je však zanedbaný a zarastený.
– Železná ohrada okolo prameňa je zničená a okolie prameňa rozblatené od pohybu dobytka.
– Voda je vyvedená do železných napájacích žľabov.
– Žľaby sú zanedbané, plné rias a vegetácie.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.
– Od prameňa je výhľad na časť Nízkych Tatier a Veľkej Fatry.