Kam ísť

Prameň Hvozdec, Liptovské Sliače - Vyšný

Prameň sa nachádza na lúkach / pasienkoch v Liptovských Sliačoch, konkrétne v časti Vyšný Sliač. Vyviera asi 700 m od konca ulice Na Bežan, v dolinke pod vrchom Hvozdec. Z hlineného podložia vyviera do prekrytej nádržky. K prameňu nevedie žiadny chodník.

Informácie:
– Voda je z nádržky vyvedená plastovou rúrou.
– Prameň je využívaný na napájanie dobytka, je však zanedbaný a zarastený.
– Okolo prameňa je železná ohrada zamedzujúca prístupu dobytka.
– Voda je vyvedená do železných napájacích žľabov.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.
– Od prameňa je výhľad na časť Nízkych Tatier, Veľkej Fatry a Chočských vrchov.