Kam ísť

Archeologické múzeum v prírode Liptovská Mara - Havránok

Jedinečný archeoskanzen Havránok sa nachádza nad vodnou nádržou Liptovská Mara, na lúčnom výbežku kopca Úložisko, z centra Ružomberka je vzdialený asi 19 km. Je prvým archeologickým múzeom pod holým nebom na Slovensku. Je zároveň jednou z najstarších kultúrnych pamiatok na Liptove.

Havránok je asi jediným miestom na Slovensku, kde možno vidieť zrekonštruované staroveké obydlia, časti opevnenia aj kultové miesto.

V minulosti tu bolo postupne niekoľko remeselnícko – roľníckych osád, žili tu Kelti, neskôr Slovania. Dnes tu môžeme nájsť čiastočne zrekonštrované obytné, obranné aj duchovné objekty. Jeho návšteva je veľkolepým zážitkom.

Na začiatku sa nachádza dom s hospodárskou budovou, hrnčiarskou dielňou, stajňou a studňou z obdobia mladšej doby železnej. Do objektov sa dá vojsť, takže zážitok z toho môžu mať aj menší návštevníci.

Potom treba trochu vystúpiť do kopca a na vrchole stúpania na nás čaká asi najzaujímavejšie miesto: drevená strážna veža a pri nej keltská druidská svätyňa s dreveným stĺporadím s lebkami zvierat a obetnou jamou. Tu Kelti vykonávali aj magické obrady, pri ktorých dochádzalo aj k obetovaniu zvierat a dokonca aj ľudí. Nájdené pozostatky mali stopy po ubíjaní zaživa, štvrtení tiel a možno aj pálení ohňom. Ľudia vtedy verili, že čím viac krvi a sĺz obeť preleje, tým viac výdatného dažďa to prinesie a ľudí nebude trápiť sucho. Jama, do ktorej časti obetí hádzali, symbolizovala vstup do podsvetia. Smrť neznamenala koniec života, len prechod do iného života vo svete, kde vládnu mŕtvi.

Z obetiska pokračujeme k ďalšej strážnej veži, odkiaľ sa nám otvorí veľmi pekný výhľad na okolie.

Potom vystúpime k opevnenému stredovekému hrádku chránenému aj obrannou priekopou a obrannou vežou. Aj odtiaľto je pekný výhľad. V minulosti musel odolávať niekoľkým husitským nájazdom a býval aj útočiskom pre obyvateľov, ktorí sa tu ukrývali pred lúpežnými rytiermi.

Na záver zostúpime ku krytej cisterne na vodu.

V minulosti Havránok zohrával veľmi dôležitú úlohu duchovného centra, pričom jeho význam presahoval hranice regiónu. Svoj najväčší rozmach zaznamenal počas keltského osídlenia. Kelti boli prvými obyvateľmi na Slovensku, ktorých dokážeme aj konkrétne pomenovať.

Havránok zároveň predstavuje jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk na Slovensku. Archeologický výskum tu prebiehal od 60. rokov 20. storočia v súvislosti s výstavbou vodného diela Liptovská Mara. Okrem zvyškov hradieb, kamenných ciest či obetnej šachty sa našla aj keramika, mince, šperky a rôzne predmety zo železa a bronzu. Hradisko bolo pôvodne na východe opevnené dvojitým kamenným múrom a bránou, v ostatných častiach drevohlinitým valom s kamennou hradbou.

Bližšie informácie o prevádzke nájdete na: https://liptovskemuzeum.sk