Čo robiť

018 Vlčia skala

Prírodná pamiatka Vlčia skala je geologickou zaujímavosťou. Tvorí ju travertínová terasa, v ktorej sa nachádza viacero puklinových jaskýň. Postupným zvetrávaním travertínu sa z terasy odtrhli viaceré balvany. Jeden z nich pripomína vlčiu hlavu s otvorenou papuľou. Podľa neho je pomenovaná celá travertínová terasa. Pri uvedenom balvane bola v minulosti vybudovaná Lurdská jaskyňa, ktorá patrí k jezuitskému rekreačnému areálu.

Upozornenie: Do jezuitského areálu, kde sa nachádza Vlčia skala, je zákaz vstupu, s výnimkou návštevy Lurdskej jaskyne (Vlčej skaly).

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pri Vlčej skale so skalou v pozadí
b,) pri náučnom paneli „Vlčia skala“ pred jezuitským areálom
c,) pri pútači „Lurdská jaskyňa“ v blízkosti Vlčej skaly

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Vlčia skala sa nachádza nad Trlenskou dolinou v ružomberskej mestskej časti Biely Potok. Od centra mesta je vzdialená 6 km (vzdušnou čiarou). Lokalita s travertínovou terasou leží v Ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra. Trlenskou dolinou popod Vlčiu skalu vedie náučný chodník, do ktorého patrí aj zastávka pri Vlčej skale, a dve značené cyklotrasy.

Doprava:
Autom: parkovanie na odstavnej ploche v Trlenskej doline pod Vlkolíncom
Autobusom MHD: zastávka „Biely Potok“
Prímestským autobusom: zastávka „Ružomberok,Biely Potok,Kovostav“

Vzdialenosť:
Od odstavnej plochy v Trlenskej doline cca 850 metrov. Od zastávok autobusu v Bielom Potoku asi 3,5 km.

Popis cesty:
Zo zastávky autobusu sa vyberieme cestou popri rodinných domoch smerom ďalej od mesta. Cesta vedie paralelne s hlavnou cestou. Za posledným domom sa cesta napája opäť na hlavnú cestu a v tom mieste sa vpravo nachádza most cez rieku Revúca. Prejdeme mostom a za ním pokračujeme doprava. Cesta popri rieke nás dovedie na križovatku, v ktorej pokračujeme doľava. Necháme sa viesť smerovými tabuľami navádzajúcimi na Vlkolínec. Cesta Trlenskou dolinou nás dovedie na križovatku, kde sa nachádza prístrešok, informačné tabule a odstavná plocha pre automobily. V tejto križovatke sa vyberieme doľava (južným smerom), cez potok k chatám. Stará asfaltová cesta nás vedie popri chatách, spočiatku mierne stúpajúcou cestou ďalej od doliny. Záverečným prudším stúpaním sa dostaneme do jezuitského areálu, na okraji ktorého sa nachádza Lurdská jaskyňa s Vlčou skalou.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

V uvedenej lokalite odporúčame navštíviť aj Vlkolínec, kde môžete získať ďalšiu pečiatku do svojho pasu.

Popis cesty s fotkami:

Zo zastávky autobusu sa vyberieme cestou popri rodinných domoch smerom ďalej od mesta.

Cesta vedie paralelne s hlavnou cestou popred rodinné domy.

Za posledným domom sa cesta napája opäť na hlavnú cestu a v tom mieste sa vpravo nachádza most cez rieku Revúca, cez ktorý prejdeme na druhú stranu.


Za mostom sa vyberieme cestou doprava.

Prechádzame popri fotomakete železničného rušňa.

Cesta popri rieke nás dovedie na križovatku, v ktorej pokračujeme doľava.

Necháme sa viesť smerovými tabuľami navádzajúcimi na Vlkolínec (cez mostík doprava).

Cesta Trlenskou dolinou nás vedie popri studničke a náučných tabuliach.Prichádzame ku križovatke a odstavnej ploche.

Na odstavnej ploche v doline sa vyberieme doľava (južným smerom).

Starou asfaltovou cestou prechádzame k mostíku ponad potôčik, za ktorým sa nachádzajú chaty.


Cesta nás vedie popri chatách.


Držíme sa stále asfaltovej cesty (na fotke doľava).

Na rázcestí pokračujeme vľavo, stále po asfaltovej ceste.

Prechádzame popri informačnej tabuli o Vlčej skale.

Vstupujeme do jezuitského areálu.

Do areálu je zákaz vstupu, s výnimkou návštevníkov Vlčej skaly (lurdskej jaskyne).

Cestička nás vedie popred hlavnú budovu s kaplnkou.

Za budovou treba pokračovať priamo k stromom.

Pri stromoch sa nachádza pútač „Lurdská jaskyňa“, od ktorého pokračujeme doľava.

Chodníček pomedzi stromy nás dovedie k Vlčej skale (Lurdskej jaskyni).