Kam ísť

Prameň Záblatné, Kalameny

Prameň sa nachádza na lúke nad ústím Kalamenskej doliny, 1,2 km od centra obce Kalameny. Do blízkosti prameňa sa dostanete po žlto značenom turistickom chodníku z centra obce Kalameny. Prameň vyviera cca 150 metrov od chodníka.

Informácie:
– Prameň vyviera na okraji lúky, pri kríkoch.
– Prameň je neudržiavaný a využívaný najmä lesnou zverou.
– Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy.
– Nachádza sa v 2. stupni ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach.