Kam ísť

Kríž Biely Potok, Trlenská dolina Jezuitská zotavovňa

Kríž sa nachádza v Ružomberku, v časti Biely Potok. Je umiestnený na vstupe do areálu Jezuitskej zotavovne v Trlenskej doline. Nachádza sa 700 metrov od parkoviska v Trlenskej doline pod Vlkolíncom.

– Kríž je drevený.
– Kríž je umiestnený na múranom podstavci.
– Na kríži je umiestnená lomená strieška.
– Kríž je orientovaný na západ.
– Kríž je súčasťou Jezuitského komplexu.