Čo robiť

017 Lesopark Hrboltová

Lesopark v Hrboltovej ponúka nenáročnú prechádzku k miestu s vojnovými pamätníkmi a na vyhliadku. Lesopark bol vybudovaný v deväťdesiatych rokoch minulého storočia pri príležitosti 40. výročia Slovenského národného povstania. Samotný lesopark tvorí zalesnený svah s prístupovým chodníkom, ktorý je doplnený lavičkami na sedenie. V centrálnej časti lesoparku sa nachádzajú pamätníky padlých počas prvej a druhej svetovej vojny. Pamätníky dopĺňa drevený kríž a množstvo lavičiek na sedenie. V hornej časti lesoparku sa nachádza ľahko dostupný vyhliadkový bod s výhľadom na Hrboltovú, Černovú, ružomberské sídlisko Klačno, časť hrebeňa Nízkych Tatier a blízke vrcholy Veľkej Fatry. V lesoparku môžeme okrem hustej vegetácie vidieť aj rôzne skalné útvary.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pri jednom z pamätníkov v centrálnej časti lesoparku
b,) pri tabuli LESOPARK na kameni v hornej časti lesoparku
c,) na vrchole s výhľadom na Hrboltovú / Černovú v pozadí

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Lesopark sa nachádza severozápadne od Ružomberka v mestskej časti Hrboltová. Nájdete ho v západnej časti Hrboltovej nad ulicou Mlynská. Na vstup do lesoparku upozorňuje tabuľa LESOPARK pripevnená na drevenom telegrafnom stĺpe pri ceste. Od centra mesta je vzdialený 5,2 km (vzdušnou čiarou). Popri vstupe do lesoparku vedie modro a zeleno značená cyklotrasa z Ružomberka.

Doprava:
Autobusom MHD: zastávka „Hrboltová“
Autom: parkovanie na ulici Mlynská, pri plote oproti vstupu do lesoparku
Vlakom: stanica „Hrboltová“

Vzdialenosť:
Od zastávky MHD „Hrboltová“ cca 1 km do centra lesoparku k pamätníkom. Na vyhliadku je to ešte asi 400 metrov ďalej. Od vlakovej zastávky je to k pamätníkom asi 1,5 km.

Popis cesty:
Zo zastávky MHD sa vyberieme smerom späť do Ružomberka. Po pár minútach prichádzame k samotnému lesoparku. Vstup do neho sa nachádza vľavo nad cestou pri drevenom telegrafnom stĺpe s tabuľkou LESOPARK. (V tomto mieste je možné pozdĺžne parkovanie na okraji cesty pri plote.) Hneď v úvode po vstupe do lesa prechádzame najstrmšiu časť chodníka s pomocou krátkeho schodiska. Chodník nás vedie popri viacerých lavičkách až priamo do centrálnej časti k pamätníkom. (V lesoparku je viacero chodníkov, treba sa držať vždy toho, ktorý má malé stúpanie a nevychádza z lesa von.) Od pamätníkov pokračujeme smerom na západ von z lesa. Medzi kríkmi sa vyberieme vpravo mierne hore kopcom na lúky. Obchádzame vyvýšeniny vpravo od nás a pokračujeme po lúke až na miesto, kde sa nám spoza horizontu objaví výhľad na Hrboltovú. Odtiaľto sa vyberieme vpravo, chodníkom pomedzi kríky, na neveľký kopček s vyhliadkovým miestom. Ešte pred vyhliadkou sa vpravo od chodníčka nachádza tabuľka LESOPARK pripevnená na skale.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po návrate môžeme využiť služby pohostinstva v centrálnej časti Hrboltovej.

Popis cesty s fotkami:

Zo zastávky MHD „Hrboltová“ sa vyberieme smerom späť do Ružomberka. Prechádzame popod spevnený svah k samotnému lesoparku.


Vstup do lesoparku sa nachádza vľavo nad cestou pri drevenom telegrafnom stĺpe s tabuľkou LESOPARK.


Hneď v úvode prekonáme najstrmšiu časť chodníka pomocou krátkeho schodiska.

Chodník vedie popri lavičkách a onedlho prudko zabočí doprava.


Prechádza popri skalných útvaroch k okraju lesa.


Na okraji lesa zatočíme prudko doľava (na obrázku chodník vpravo).

Pokračujeme popri kameňoch na druhý okraj lesa a zabočíme doprava (na obrázku chodník vľavo).


Po chvíli prichádzame k skalnému bralu s pamätníkmi a krížom.


Od pamätníkov pokračujeme popod bralo, s pamätníkmi a krížom, po chodníku mierne nahor (na obrázku chodník vpravo).

Po vyjdení z lesa sa vyberieme chodníkom doprava.

Prejdeme popri skalách na lúky, kde pokračujeme opäť vpravo.


Pokračujeme na miesto, kde sa nám odkryje výhľad na Hrboltovú.

Odbočíme opäť doprava a chodníčkom pomedzi kríky stúpame na kopček.

Vpravo od chodníka sa na skale nachádza tabuľka LESOPARK.

Po pár metroch sa dostávame na vyhliadkové miesto.