Kam ísť

Budova bývalej Ľudovej banky

Budova bývalej Ľudovej banky je zaujímavou budovou, ktorá sa nachádza na Mostovej ulici v centre mesta.

Ľudová banka tento dom kúpila a prestavala podľa svojich potrieb v roku 1914, neskôr tu sídlila Slovenská Tatra banka či obchodný dom.

Zaujímavosťou je, že pri zakladaní Ľudovej banky sa výrazne angažoval aj Andrej Hlinka, ktorý bol nejaký čas aj predsedom správy banky.

V hornej časti fasády si môžeme všimnúť motív včelieho úľa lemovaného lipovými ratolesťami a iniciály ĽB, ktoré prezrádzajú pôvodný účel tejto budovy.