Kam ísť

Kostol sv. Gála Opáta v Komjatnej

Rímskokatolícky kostol sv. Gála Opáta sa nachádza v obci Komjatná, z centra Ružomberka je vzdialený asi 12 km.

Kostol stojaci na návrší v strede obce bol postavený v roku 1823. Väčšina financií na jeho stavbu pochádzala z cisárskeho náboženského fondu.

Zaujímavosťou je, že neďaleko miesta, kde stojí dnešný kostol, stál v minulosti zaniknutý stredoveký kostol sv. Ducha, ktorý pochádzal pravdepodobne až z 12. storočia a bol jednou z najstarších sakrálnych stavieb v regióne.

Časť zariadenia pochádza z pôvodného kostola. Najhodnotnejší je hlavný oltár sv. Gála opáta z konca 17. storočia. V jeho strede stojí socha sv. Gála. Po jeho bokoch sú dve sochy svätcov – biskupov. Oblečené majú liturgické rúcha, v rukách držia biskupské berly a na hlavách majú biskupské mitry. Socha sv. Gála stojí na svätostánku, na ktorom je zobrazený Ježiš Kristus s ríšskym jablkom v ruke. Na vrchole oltára je socha Boha otca – vládcu nebies, v rukách drží žezlo a ríšske jablko. Po jeho bokoch sú sošky kľačiacich anjelov.

Hodnotná je aj baroková krstiteľnica. Na sokli stojí socha anjela s dlhými vlasmi a roztvorenými krídlami. Na hlave drží misu krstiteľnice. Na jej vrchnáku stojí súsošie Krst Krista, ktoré zobrazuje krst Ježiša Jánom Krstiteľom. Ježiš kľačí s rukami prekríženými na hrudi, Ján Krstiteľ stojí s krížom v ľavej ruke, pričom pravou rukou krstí Ježiša vodou tečúcou z mušle.

Zachovala sa aj časť kazateľnice. V súčasnosti je používaná ako podstavec pre čítací pult. Vidíme na nej sochy štyroch evanjelistov. Všetky postavy držia v ruke knihu.

Zaujímavá je aj socha Vir dolorum: Muž bolesti. Zobrazený je bradatý a dlhovlasý Ježiš Kristus, ktorý sedí na skale a v tvári má výraz utrpenia. Na hlave má položenú tŕňovú korunu a opiera si ju o pravú ruku. V nej drží trstinu. Na čele má kvapky krvi a oblečené má bedrové rúcho.

Všimnúť si môžeme aj sochu Panny Márie, ktorá stojí na zemeguli obtočenej hadom. Pod nohami má kosák mesiaca. Oblečený má modrý plášť a biele rúcho. Na hlavé má korunu z listov, v ľavej ruke drží žezlo. Na pravej ruke má sediaceho Ježiška s ríšskym jablkom a korunou v rukách.

V kostole sa nachádzajú aj maľby krížovej cesty.

V kostolnej veži sa nachádzajú štyri zvony. Zaujímavý je zvon z roku 1670. Je na ňom niekoľko reliéfov. Je tu zobrazená napríklad scéna ukrižovania Ježiša Krista s Máriou a Jánom po bokoch, scéna zvestovania s Máriou a anjelom, či scéna obetovania Izáka.

Napravo od hlavného vchodu, pri vstupe do prístavby, je vystavený zvon sv. Jakuba z roku 1554. Ten bol pôvodne umiestnený ešte v starom kostole sv. Ducha, po postavení tohto nového kostola bol umiestnený sem. Koncom minulého storočia však z z dôvodu nevhodného mechanického odbíjania praskol. Bol zváraný, ale znovu praskol. Je vzácnou pamiatkou, tak ho nemožno roztaviť a znovu odliať. Nemožno ho ani znovu zvárať, nakoľko je riziko, že znova praskne. Bol teda odborne očistený a upravený a bol tu ponechaný ako pamiatka. Na jeho miesto bol odliaty nový zvon sv. Martina.

Patrónom kostola je opát benediktínov sv. Gál. Je ním preto, že v dobe stavby kostola boli rozšírené na severnom Slovensku práve benediktínske misie.

Za kostolom sa nachádza pekná oddychová zóna s altánkom, lurdskou jaskyňou a malou kaplnkou so soškou Panny Márie.