Čo robiť

004 Náučný chodník Medvedia cesta

Náučný chodník spájajúci Hrabovskú dolinu s Vlkolínskymi lúkami. Chodník je zameraný na oboznámenie sa s najväčšou šelmou našich lesov, medveďom hnedým. Pri prechode trasy chodníka náučné tabule objasnia základné informácie o medveďoch. Trasa je vhodná pre všetky vekové kategórie. Z konca trasy je možnosť pokračovať do Vlkolínca, strediska Malinô Brdo, alebo zísť jedným z viacerých chodníkov späť na začiatok trasy do Hrabova.

Upozornenie: Na trase sa pohybujú cyklisti. Na dvoch miestach trasu križujú zjazdové trasy pre cyklistov.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa pri troch zo siedmich prvkov (panelov) trasy náučného chodníka.

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiami v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Náučný chodník začína v ružomberskej rekreačnej doline Hrabovo a vedie lesom popod lanovku do lokality medzi Vlkolíncom a strediskom Malinô Brdo. Začiatok trasy je od centra mesta vzdialený 2,5 km (vzdušnou čiarou). Náučný chodník meria približne 3,5 km.

Doprava:
Autobusom MHD: zastávka „Hrabovo, konečná“
Autom: parkovanie na odstavnej ploche pri údolnej stanici kabínkovej lanovky

Vzdialenosť:
Od zastávky MHD a odstavnej plochy 100 metrov.

Popis cesty:
Náučný chodník začína pod odstavnou plochou pri údolnej stanici kabínkovej lanovky. Od úvodnej informačnej tabule so vstupným portálom sa vyberieme po ceste smerom cez mostík ponad Hrabovský potok. Pokračujeme cestou priamo do lesa. Prechádzame popri chatách a apartmánových domoch, za ktorými odbočíme na spevnenú cestu doľava ponad novostavby. Cesta nás vedie k zjazdovke, za ktorou sa nachádza ďalší informačný panel. Lesná cesta pokračuje lesom, prechádza popod lanovku, popri ďalších prvkoch náučného chodníka až na asfaltovú cestu. Na ceste odbočíme doľava k turistickému rázcestníku, od ktorého sa vyberieme k drevenému prístrešku, pri ktorom sa nachádza posledný siedmy prvok náučného chodníka. Od konca trasy môžeme pokračovať do Vlkolínca, strediska Malinô Brdo, alebo zísť späť do Hrabova.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po návrate môžeme využiť služby reštauračných zariadení, atrakcie a občerstvenia blízko začiatku trasy.

Popis cesty s fotkami:

Od zastávky MHD a odstavnej plochy pri údolnej stanici kabínkovej lanovky sa vyberieme smerom dole kopcom. Na najbližšej križovatke odbočíme doľava.

Pod cestou sa nachádza vstupný portál náučného chodníka Medvedia cesta. Pokračujeme cez mostík ku križovatke, na ktorej pokračujeme priamo.

Prechádzame cestou popri chatách a apartmánových domoch a neodbočujeme z nej.


Za chatami odbočíme doľava na spevnenú cestu.

Mierne stúpajúca cesta nás vedie ponad novostavby k zjazdovke, za ktorou sa nachádza informačný panel.


Cestu na viacerých miestach križujú zjazdové trasy pre bicykle, preto zvýšte pozornosť.


Pod trasou kabínkovej lanovky sa nachádza ďalší informačný panel náučného chodníka.

Pokračujeme mierne stúpajúcou cestou ďalej, a nikde z nej neodbočujeme.

Míňame ďalšie dva informačné panely.


Stúpanie spevnenej cesty začne byť citeľnejšie.

Na okraji lesa, vpravo od cesty, si môžeme všimnúť ďalší panel.

Cesta nás vyvedie z lesa na asfaltovú cestu, na ktorej sa vyberieme vľavo dole kopcom, k turistickému smerovníku.

Odbočíme vpravo k smerovníku, od ktorého pokračujeme spevnenou cestou k turistickému prístrešku.

Pred prístreškom sa nachádza posledný panel náučného chodníka Medvedia cesta.


Od konca trasy môžeme pokračovať do Vlkolínca: ďalej po spevnenej ceste na lúku a následne doľava do Sedla pod Sidorovom, z ktorého vedie do Vlkolínca spevnená cesta. Asfaltovou cestou neďaleko konca trasy môžeme pokračovať smerom nahor do strediska Malinô Brdo, alebo smerom nadol cez Kalváriu späť do Hrabova či centra Ružomberka.