Kam ísť

Kostol sv. Juraja v Likavke

Rímskokatolícky kostol sv. Juraja sa nachádza v obci Likavka, z centra Ružomberka je vzdialený asi 3 km.

Kostol bol postavený koncom 19. storočia podľa projektu Blažeja F. Bullu. Svojou dispozíciou dôsledne vychádza z ranogotickej sakrálnej architektúry. Aj vnútorné zariadenie kostola je z konca 19. storočia.

Zaujímavosťou je, že pôvodne obyvateľom Likavky slúžil ako farský Kostol sv. Martina v Martinčeku. Neskôr bola Likavka ako fília pričlenená do ružomberskej farnosti. Ružomberský farský obvod bol však príliš veľký a nestačil zvládnuť taký veľký počet veriacich a tak sa rozhodlo o výstavbe kostola v Likavke. Na stavbu kostola prispel sumou 3000 zlatých aj spišský biskup Juraj Čáska. Po postavení veže sa unížili steny a objavili sa pukliny a tak sa vysvätenie kostola asi o rok oddialilo. Kostol bol slávnostne vysvätený v roku 1889.