Kam ísť

Prameň na salaši pod Končitou, Liptovské Revúce

Prameň sa nachádza na lúkach pod vrcholom Končitej v katastri Liptovských Revúc. Od horného konca vlekov nad Nižnou Revúcou je vzdialený asi 100 metrov. Najjednoduchší prístup k nemu je na konci vleku odbočiť zo značeného chodníka mierne doprava ku starým kolibám, za ktorými sa nachádza.

Informácie:
– Voda vyviera zo skalnatého podložia na lúke.
– Prameň sa využíval na napájanie dobytka.
– V blízkosti prameňa sa nachádzajú staré pastierske koliby.
– Prameň je prekrytý plechom pre ochranu pred pasúcim sa dobytkom a lesnou zverou.
– Voda z prameňa je usmernená do plastovej rúrky na lepšie naberanie.
– Voda je zvedená aj do napájadiel pre dobytok.
– Prameň sa nachádza v pohorí Veľká Fatra v podcelku Zvolen, ktorý leží na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry.
– V blízkosti prameňa precháda žlto značený turistický chodník z Liptovských Revúc cez Zvolen na Novú hoľu.