Kam ísť

Kostol Navštívenia Panny Márie v Turíku

Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie sa nachádza v obci Turík, z centra Ružomberka je vzdialený asi 10 km.

Kostol bol postavený v roku 1798. Neskôr na ňom bola drevenou nadstavbou upravená strecha na veži. Tá ma zaujímavú strechu v tvare ihlanu.

Hlavný oltár Navštívenia Panny Márie má uprostred obraz Navštívenie Panny Márie. V popredí sú zobrazené Panna Mária a sv. Alžbeta. Po stranách sú sv. Jozef a Zachariáš. Na vrchole oltára je Božie oko s lúčovou svätožiarou. Po bokoch sú busty sv. Joachima a sv. Anny. Na obetnom stole pred oltárom je erb rodiny Turanských. Na oltári je aj šesť drevených vyrezávaných svietnikov.

V priestore organovej empory je niekoľko zaujímavých obrazov. Na čelnej stene je obraz, na ktorom je zobrazený starozákonný kráľ Dávid. Oblečený je v kráľovskom plášti a na hlave má kráľovskú korunu. Hrá na harfu, pred ním je kniha, nad ktorou sa vznáša Božie oko. Na pravej strane je obraz Jóbovo utrpenie. Jób s bielou bradou sedí na smetisku. Oblečené má iba bedrové rúcho. O plot sa opiera jeho žena, napravo od nej stoja traja muži: Sófara, Elífaza a Bildada, ktorí sa mu posmievajú. Na ľavej strane je obraz sv. Jána Nepomuckého, ktorý kľačí pri pulte a pozerá do otvorenej knihy.

Kostol je v správe farnosti v Liptovskej Teplej.