Čo robiť

003 Brankovský vodopád

Národná prírodná pamiatka Brankovský vodopád pozostáva z dolomitového (vápencového) brala, takzvanej Kuruckej skaly a rovnomennného vodopádu, ktorý vznikol prepadom potoka cez skalné bralo. Brankovský vodopád je najvyšším vodopádom Nízkych Tatier s výškou 55 metrov. K názvu Kurucká skala sa viaže povesť z obdobia protihabsburských povstaní. Vodopád nedisponuje veľkým prietokom vody, zato však v zimnom období zamŕza do masívneho ľadopádu.

Upozornenie: Vápencové kamene pod vodopádom sú za vlhka šmykľavé. Z brala občas padajú kamene. V zime si treba dávať pozor na odpadávajúci ľad.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pri tabuli „Brankovský vodopád – Kurucká skala“ pod vodopádom
b,) s vodopádom v pozadí

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Brankovský vodopád sa nachádza južne od Ružomberka v lokalite Podsuchá. Leží na okraji Národného parku Nízke Tatry pod hrebeňom Veľkého Brankova. Od centra mesta je vzdialený 10 km (vzdušnou čiarou). Neďaleko vodopádu vedie zeleno značená turistická trasa.

Doprava:
Autobusom MHD: zastávka „Podsuchá“
Prímestským autobusom: zastávka „Ružomberok,Biely Potok,Podsuchá“
Autom: parkovanie na odstavných plochách pri zastávke autobusu

Vzdialenosť:
Od zastávky autobusov a odstavnej plochy 2,2 km.

Popis cesty:
Od zastávky sa vyberieme k miestnej kolibe, za ktorou sa nachádza turistický rázcestník. Od rázcestníka sa necháme viesť zeleno značenou turistickou trasou smerom na Veľký Brankov. Prechádzame popred kolibu, kde si môžeme všimnúť pamätník staviteľom cesty na Smrekovicu. Bezpečne prejdeme cez cestu s využitím prechodu pre chodcov. So zvýšenou pozornosťou prejdeme cez cestný most ponad rieku Revúca, na ktorom nie je veľký priestor pre chodcov. Za mostom odbočíme doľava na cestu popri rieke Revúca. Cesta nás dovedie k náučnej tabuli „Podsuchá“, pred ktorou odbočíme prudko doprava na spevnenú cestu popod strmý svah. Cesta vojde do dolinky a vedúc nás ponad potôčik sa postupne zmení na chodník. V mieste, kde chodník prechádza cez mostíky ponad potôčik, opustíme zeleno značený turistický chodník a pokračujeme dolinkou vľavo k informačnej tabuli o Brankovskom vodopáde. Chodníček pokračuje ďalej za tabuľu až k samotnému vodopádu. Záverečná strmšia časť chodníka je zaistená reťazou.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po návrate môžeme využiť služby reštauračného zariadenia (koliby), ktoré sa nachádza na začiatku trasy.

Popis cesty s fotkami:

Od zastávky a odstavných plôch sa vyberieme k miestnej kolibe, za ktorou sa nachádza turistický rázcestník. Od rázcestníka sa necháme viesť zeleno značenou turistickou trasou smerom na Veľký Brankov.Prechodom pre chodcov prejdeme na druhú stranu hlavnej cesty.

Úzkou krajnicou prejdeme čo najbezpečnejšie cez most ponad rieku Revúca a za mostom sa vyberieme doľava.


Cestička popri Revúcej nás vedie smerom späť do Ružomberka.

Prechádzame popri drevenej búde s maľbou vodopádu.

Z lúk vpravo sa k nám pripojí nenápadná poľná cesta.

Dolinka vpravo je tá, do ktorej smerujeme. Neodbočíme však do nej, ale pokračujeme ďalej po ceste cez mostík.

Po pár desiatkach metrov sa dostávame do miesta, kde prudko vpravo odbočuje chodník do už spomínanej dolinky.

Nachádza sa tu informačný panel a smerovky.


Nad chodníkom si môžeme všimnúť veľký zosuv, z ktorého občas padne ďalší kameň.

Spočiatku cestička, miestami chodník, nás vedie dolinou ponad potôčik.


V mieste, kde mostíkmi prekonáme potôčik, opúšťame zeleno značenú turistickú trasu a pokračujeme doľava k informačnej tabuli.Prejdeme popri tabuli a mostíkom cez väčšinu roka suché koryto potôčika.


Kamenistý chodník nás dovedie k ďalšiemu mostíku cez suché koryto.


Za mostíkom už môžeme vidieť skalné bralo Kuruckej skaly.

Záverečný strmý úsek nám uľahčia reťaze.

A vodopád je nad nami.