Kam ísť

Prameň nad farmou Kramariská, Likavka

Prameň sa nachádza v doline Kramárisko za obcou Likavka. Vyviera pod nespevnenou zvážnicou nad areálom farmy / píly Kramáriská. Od ústia doliny pri hlavnej ceste E77 (59), je vzdialený asi 1 km.

Informácie:
– Voda vyviera zo štrkového podložia.
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Prameň sa nachádza v pohorí Chočské vrchy.