Kam ísť

Žliabok pri cintoríne, Liptovská Lúžna

Žliabok sa nachádza na potoku pri odstavnej ploche pod cintorínom v strednej časti Liptovskej Lúžnej. Od centrálnej časti obce (obecného úradu), je vzdialený asi 200 metrov.

Informácie:
– Žliabok nie je prameň, len usmerňuje vodu z potoka zbierajúceho vodu z viacerých prameňov.
– Žliabok tvorí drevený žľab položený na kameňoch v malej kaskáde potoka.
– Žliabok sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.
– Pri žliabku sa nachádza provizórny stôl.
– Voda z neho sa využíva na polievanie na cintoríne.