Čo robiť

026 Močidlo (Smrekovica)

Lokalita Močidlo je miestom na príjemné prechádzky. Horské lúky, ktoré sa nachádzajú v okolí, sú plné typickej veľkofatranskej flóry. V blízkosti sa nachádzajú ubytovacie zariadenia s reštauračnými službami a lyžiarskymi vlekmi.

Upozornenie: Pohybujte sa len po značených turistických chodníkoch.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pri turistickom rázcestníku Močidlo
b,) s horskou chatou Smrekovica na pozadí

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Močidlo leží juhozápadne od centra Ružomberka. Patrí do pohoria Veľká Fatra. Leží v nadmorskej výške okolo 1330 m n. m. Od centra Ružomberka je vzdialené 13 km (vzdušnou čiarou). K lokalite vedú turistické značené chodníky z Podsuchej, Ľubochnianskej doliny alebo hrebeňom liptovskej vetvy Veľkej Fatry.

Doprava:
Autobusom MHD: zastávka „Podsuchá“
Prímestským autobusom: zastávka „Ružomberok,Biely Potok,Podsuchá“
Autom: parkovanie na odstavných plochách pri zastávke autobusu. Autom je možné vyjsť aj k vojenskej zotavovni na Smrekovici, odkiaľ je to k Močidlu asi 1,3 km po zeleno značenej turistickej trase. Autom je možné dôjsť aj priamo do lokality Močidlo k Horskej chate Smrekovica, záverečný 1,3 km úsek cesty však vedie len po spevnenej lesnej ceste.

Vzdialenosť:
Od východzej zastávky „Ružomberok,Biely Potok,Podsuchá“ je vzdialenosť k rázcestníku Močidlo asi 8,5 km. Na trase treba prekonať takmer 800-metrové výškové prevýšenie. Orientačný čas výstupu je asi tri hodiny.

Popis cesty:
Od zastávky sa vyberieme k miestnej kolibe, pri ktorej sa nachádza turistický rázcestník. Od rázcestníka sa necháme viesť modro značenou turistickou trasou, ktorá nás bude viesť až do cieľa. Trasa vedie asfaltovou cestou cez chatovú osadu Vyšné Matejkovo. Neskôr nás vedie dolinou k prírodnej pamiatke Matejkovský kamenný prúd. Cesta pokračuje úbočím ponad dolinu k rázcestiu, v ktorom schádzame z asfaltovej cesty a pokračujeme po spevnenej štrkovej ceste až do nášho cieľa.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Popis cesty s fotkami:

Od zastávky sa vyberieme k miestnej kolibe.


Pri kolibe sa nachádza turistický rázcestník. Od rázcestníka sa necháme viesť modro značenou turistickou trasou, ktorá nás bude viesť až do cieľa.

Trasa vedie asfaltovou cestou cez chatovú osadu Vyšné Matejkovo.

Z cesty nikam neodbočujeme, pokračujeme stále priamo hore dolinou.


V úvode doliny za chatovou osadou si môžeme oddýchnuť v turistickom prístrešku.

Stále pokračujeme priamo hore dolinou po asfaltovej ceste.

V mieste, kde sa asfaltová cesta stočí doľava (pri prírodnej pamiatke Matejkovský kamenný prúd), pokračujeme ďalej po asfaltovej ceste vľavo.


Asfaltová cesta sa vzápätí stočí doprava a my ňou pokračujeme v svahu ponad dolinu.


Na rázcestí ciest za mostom schádzame z asfaltovej cesty a pokračujeme vľavo po spevnenej ceste.


Lesná cesta nás dovedie na lúku.

Na rázcestí pokračujeme doprava.

Cesta sa znova stočí doľava a dovedie nás do cieľa.